វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | មនុស្សជាតិទាំងអស់ គួរតែថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ | MV

17-05-2021

ជំនឿដ៏ពិតលើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែចង់បានសេចក្តីសង្រ្គោះ

និងចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនោះទេ

ឬក៏មិនមែនគ្រាន់តែចង់មានលក្ខណៈជាមនុស្សនោះដែរ

សេចក្តីជំនឿគឺមានលើសពីការជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅ

គឺលើសពីការ​ដឹង​ថា​ព្រះជាម្ចាស់​ជា

សេចក្តីពិត ជាផ្លូវ ជាជីវិត ហើយគ្មានអ្វីលើសពីនេះទៀតនោះឡើយ

សេចក្តីជំនឿបែបនេះមិនបានជួយឲ្យអ្នកទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់

និងជឿថាទ្រង់ជាព្រះសោយរាជ្យលើរបស់សព្វសារពើ

ហើយដឹងថាទ្រង់ជាព្រះអាទិករ​ ព្រះដ៏មានគ្រប់ចេស្ដា

ជាព្រះដ៏វិសេសឯក និងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឡើយ

ប៉ុន្ដែការជឿដ៏ពិតប្រាកដ​មានលើសពីនេះទៅទៀត

ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យអ្នកថ្វាយគ្រប់ទាំងភាវៈ

និងដួងចិត្តទាំងអស់របស់អ្នកដល់ទ្រង់

និងចុះចូលចំពោះទ្រង់ ពោលគឺអ្នកគួរតែដើរតាមទ្រង់

អ្នកគួរអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់អ្នក ហើយរីករាយក្នុងការបម្រើទ្រង់

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចធ្វើបានសម្រាប់ទ្រង់ អ្នកគួរតែធ្វើចុះ

មិនមែនមានតែអស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានរើសតាំង

ទើបអាចជឿលើទ្រង់នោះឡើយ

តាមការពិត មនុស្សជាតិទាំងអស់គួរតែថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទ្រង់ និងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់

ដោយសារតែមនុស្សជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះជាម្ចាស់

ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យអ្នកថ្វាយគ្រប់ទាំងភាវៈ

និងដួងចិត្តទាំងអស់របស់អ្នកដល់ទ្រង់

និងចុះចូលចំពោះទ្រង់ ពោលគឺអ្នកគួរតែដើរតាមទ្រង់

អ្នកគួរអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់អ្នក ហើយរីករាយក្នុងការបម្រើទ្រង់

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចធ្វើបានសម្រាប់ទ្រង់ អ្នកគួរតែធ្វើចុះ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល