ទំនុកតម្កើង​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ | ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្ដា ជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត | A Cappella

13-08-2020

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្ដា ជាព្រះដ៏ជាក់​ស្ដែង

ជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត

ទ្រង់បានយាងពីស្ថានសួគ៌មកកាន់ផែនដី ដោយបានយកកំណើតមនុស្ស។

ទ្រង់រស់នៅជាមួយនឹងមនុស្ស

ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់បានស្គាល់ទ្រង់ឡើយ។

ទ្រង់បញ្ចេញ​ព្រះ​សូរ​សៀង ដោយ​បន្ទាបខ្លួន និង​ដោយ​លាក់​កំបាំង

ដោយ​នាំ​មក​នូវ​ផ្លូវ​ទៅ​កាន់​ជីវិត​ដ៏​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច។

ទ្រង់រងទុក្ខលំបាក និងការអាម៉ាស់គ្រប់យ៉ាង

ដើម្បីសេចក្ដី​សង្គ្រោះរបស់ម​នុស្ស។

ទ្រង់​ចាក់​បង្ហូរ​ជីវិត​របស់​ទ្រង់​មក​ឲ្យ​មនុស្ស

ហើយយើងឃើញថាទ្រង់គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុនណា។

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្ដា ជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត​!

នៅលើផែនដី ទ្រង់គឺជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត

យើងនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់ជារៀងរហូត។

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្ដា ជាព្រះដ៏ជាក់​ស្ដែង

ជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត​!

ព្រះហឫទ័យ និង​សេចក្ដី​ស្រលាញ់​របស់​ទ្រង់

មាន​នៅ​ពេញ​ពិភព​លោក។

ទ្រង់ជំនុំជម្រះ និងវាយ​ផ្ចាល​មនុស្ស ល្បងល និងបន្សុទ្ធពួកគេ

តាមគ្រប់វិធីទាំងអស់។

កិច្ច​ការ និង​ព្រះសូរសៀងរបស់​ទ្រង់សុទ្ធ​តែ​ដើម្បី​បន្សុទ្ធ

និង​សង្គ្រោះ​មនុស្ស។

ទ្រង់​ប្រទាន​សេចក្ដី​ពិត​ទាំងស្រុង​មក​ឲ្យ​យើង

ហើយ​បង្ហូរ​សេចក្ដី​ស្រលាញ់​ទាំង​អស់​របស់​ទ្រង់។

ការជំនុំជម្រះ និងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់

បានយក​ឈ្នះលើដួងចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុង។

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្ដា ជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត!

នៅលើផែនដី ទ្រង់គឺជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត

យើងនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់ជារៀងរហូត។

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្ដា ជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត!

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្ដា ជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត!

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្ដា ជាព្រះដ៏ជាក់​ស្ដែង

ជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត!

តាមរយៈការជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់់ សេចក្ដីពុក​រលួយ​របស់យើង ក៏ត្រូវបានសម្អាត។

យើងពេញចិត្តនឹងព្រះប្រាជ្ញាញាណ និងសព្វានុភាពរបស់ទ្រង់

ហើយយើងស្គាល់ពីសេចក្ដីសុចរិត និងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់។

យើងបានស្គាល់នូវសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់

ហើយវាគឺជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ពិត និងជាក់ស្ដែងជាក់គេបំផុត។

ទ្រង់លះបង់តម្លៃដ៏ផូរផង់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោក។

ទ្រង់មានលក្ខណៈគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាច្រើនយ៉ាង

តើយើងអាចនឹងចាកចេញពីទ្រង់បានដោយរបៀបណាទៅ?

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្ដា ជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត!

នៅលើផែនដី ទ្រង់គឺជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត

យើងនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់ជារៀងរហូត។

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្ដា ជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត!

នៅលើផែនដី ទ្រង់គឺជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត

យើងនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់ជារៀងរហូត។

ដក​ស្រង់​ពី «ចូរ​ដើរ​តាម​កូន​ចៀម ហើយ​ច្រៀង​បទ​ថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល