ទីបន្ទាល់អំពីការបៀតបៀន

11 អត្ថបទ 3 វីដេអូ

សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការអូសទាញ

ដោយ ចាវ លាំង (ចិន) ខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលិសបក្សកុម្មុយនីស្ដចិន ដោយសារតែសេចក្ដីជំនឿរបស់ខ្ញុំ នៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ ១៩ ឆ្នាំ។ ពួកគេបានដាក់ខ្ញុំឱ្…

ពេលមួយនៃការធ្វើទារុណកម្មដ៏ឃោរឃៅ

ដោយ ជិន ហួយ (ចិន) ខ្ញុំបានធំដឹងក្ដីក្នុងគ្រួសារសាមញ្ញមួយក្នុងប្រទេសចិន។ ឪពុករបស់ខ្ញុំធ្វើទាហាន ហើយដោយសារតែខ្ញុំត្រូវបានបំពាក់បំប៉ន និងទទួលឥទ្ធិពលដោយស…

សេចក្ដីជំនឿដែលមិនអាចបំបែកបាន

ដោយ ម៉េង យ៉ុង (ចិន) នៅខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ខ្ញុំ និងបងប្អូនប្រុសស្រីបីបួននាក់បានបើកបរទៅកាន់ទីកន្លែងមួយដើម្បីចែកចាយដំណឹងល្អ ហើយទីបំផុតត្រូវមនុស្សអ…

ជ័យជម្នះតាមរយៈសេចក្ដីល្បួងរបស់សាតាំង

ដោយ ឆឹន លូ (ចិន) រឿងនេះគឺត្រឡប់ទៅខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ខណៈពេលដែលខ្ញុំចេញពីទីក្រុងដើម្បីចែកចាយដំណឹងល្អ។ នៅព្រឹកមួយ ខណៈពេលនៅក្នុងការជួបជុំជាមួយបងប្អូនប្រុ…

សេចក្ដីជំនឿដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យគ្រប់លក្ខណ៍តាមរយៈការល្បងល និងទុក្ខវេទនា

នៅឆ្នាំ ១៩៩៣ ម៉ាក់របស់ខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាព ហើយជាលទ្ធផល គ្រួសារទាំងមូលរបស់ខ្ញុំបានទទួលសេចក្ដីជំនឿលើព្រះអមា្ចស់យេស៊ូវ។ បន្ទាប់មក គាត់មានបទពិសោធន៍អំពីការជ…

ការលំបាករបស់គុក

ថ្ងៃមួយ នៅខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៤ ពេលខ្ញុំកំពុងតែចូលរួមការជួបជុំមួយជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីមួយចំនួន ស្រាប់តែប៉ូលិសជាង ២០ នាក់ បានសម្រុកចូលមក។ ពួកគេបាននិយាយថា ព…

ទារុណកម្មដ៏ឃោរឃៅ បានពង្រឹងសេចក្ដីជំនឿរបស់ខ្ញុំ

ក្នុងនិទាឃរដូវ ឆ្នាំ ២០០៩ បក្សកុម្មុយនីស្ដចិនបានអនុវត្តយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំមួយ ដោយមានគោលដៅចំពោះសមាជិកនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្…

ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ នៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់បក្សកុម្មុយនីស្ដចិន

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាមានបន្ទូលថា «នៅតាមកន្លែងជាច្រើន ព្រះជាម្ចាស់បានថ្លែងទំនាយថា ទ្រង់នឹងទទួលយកអ្នកមានជ័យជម្នះមួយក្រុមនៅក្នុងស្រុកស៊ីនីម។ ដោយសារតែស…

ទារុណកម្មនៃបន្ទប់សួរចម្លើយ

ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ អំឡុងពេលអធិប្បាយដំណឹងល្អ នោះខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយបក្សកុម្មុយនីស្ដចិន។ នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ហើយដូចដែ…

ការរងទុក្ខគឺជាព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់

នៅរសៀលមួយនារដូវរងារក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ នៅពេលដែលបងប្អូនស្រីៗពីរនាក់ និងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើទីបន្ទាល់នៃកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាចុងក្រោយទៅកាន់គោលដៅដំណឹងល្អ…

ការចំណាយភាពយុវវ័យនៅក្នុងពន្ធនាគារ

គ្រប់គ្នានិយាយថា វ័យយុវវ័យរបស់ពួកយើងគឺជាពេលវេលាដ៏បរិសុទ្ធបំផុត និងសប្បាយរីករាយបំផុតនៅក្នុងជីវិត។ ប្រហែលជាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន ឆ្នាំទាំងនោះពេញដោយអនុស្ស…