បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ការឆ្លុះបញ្ចាំង ក្រោយធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត

18-07-2023

ជំងឺរាតត្បាតបានបំផ្លាញពិភពលោកនេះភ្លាមៗ។ គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ ត្រូវបានបញ្ជាក់ថា បានឆ្លងវីរុសនេះ។ គាត់ឈឺចាប់ និងអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំង។ តើអ្វីទៅជាកម្លាំងដែលជួយគាំទ្រគាត់ឱ្យឆ្លងផុតបញ្ហានេះ? តើគាត់រៀន និងទទួលបានមេរៀនអ្វីខ្លះនៅក្នុងជំងឺរាតត្បាតនេះ?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល