ទីបន្ទាល់អំពីបទពិសោធន៍ជីវិត

បន្ថែមទៀត

ការល្បងលរបស់ខ្ញុំមួយនេះ

By Zhongxin, China ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាមានបន្ទូលថា «ទង្វើរបស់ខ្ញុំមានចំនួនច្រើនជាងគ្រាប់ខ្សាច់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ ហើយព្រះប្រាជ្ញាញាណ របស់ខ្ញុំទៀតសោត…

ការស្គាល់អំពីសិទ្ធិអំណាច និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងជីវិត

By Xinxin, the United States ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាមានបន្ទូលថា «ចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រះចេស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ អត្តសញ្ញាណរបស់ព្…

ការថ្វាយចិត្ត

By Zheng Xin, the United States ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាមានបន្ទូលថា «គោលបំណងចម្បងនៃកិច្ចការដែព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅជំនាន់នេះគឺ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ព្រះបន្ទូល…

ការប្រែចិត្ត របស់នាយទាហានម្នាក់

By Zhenxin, China ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាមានបន្ទូលថា «ចាប់តាំងពីថ្ងៃបង្កើតផែនដីមកដល់ពេលនេះ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ទ្រ…

មើល​​បន្ថែម​

ទីបន្ទាល់របស់អ្នកមានជ័យជម្នះ

បន្ថែមទៀត

ទារុណកម្មដ៏ឃោរឃៅ បានពង្រឹងសេចក្ដីជំនឿរបស់ខ្ញុំ

ក្នុងនិទាឃរដូវ ឆ្នាំ ២០០៩ បក្សកុម្មុយនីស្ដចិនបានអនុវត្តយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំមួយ ដោយមានគោលដៅចំពោះសមាជិកនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្…

ទារុណកម្មនៃបន្ទប់សួរចម្លើយ

ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ អំឡុងពេលអធិប្បាយដំណឹងល្អ នោះខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយបក្សកុម្មុយនីស្ដចិន។ នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ហើយដូចដែ…

ការចំណាយភាពយុវវ័យនៅក្នុងពន្ធនាគារ

គ្រប់គ្នានិយាយថា វ័យយុវវ័យរបស់ពួកយើងគឺជាពេលវេលាដ៏បរិសុទ្ធបំផុត និងសប្បាយរីករាយបំផុតនៅក្នុងជីវិត។ ប្រហែលជាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន ឆ្នាំទាំងនោះពេញដោយអនុស្ស…

សេចក្ដីជំនឿដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យគ្រប់លក្ខណ៍តាមរយៈការល្បងល និងទុក្ខវេទនា

នៅឆ្នាំ ១៩៩៣ ម៉ាក់របស់ខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាព ហើយជាលទ្ធផល គ្រួសារទាំងមូលរបស់ខ្ញុំបានទទួលសេចក្ដីជំនឿលើព្រះអមា្ចស់យេស៊ូវ។ បន្ទាប់មក គាត់មានបទពិសោធន៍អំពីការជ…

មើល​​បន្ថែម​

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីសេចក្ដីជំនឿ

បន្ថែមទៀត
មើល​​បន្ថែម​