អត្ថបទថ្មីៗ

ទីបន្ទាល់អំពីបទពិសោធន៍ជីវិត

បន្ថែមទៀត

ខ្ញុំត្រូវបានរំដោះដោយសារ ការបោះបង់ចោល ភាពអាត្មានិយម

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាមានបន្ទូលថា៖ «នៅក្នុងនិស្ស័យរបស់មនុស្សសាមញ្ញ មិនមានសេចក្ដីវៀចវេរ ឬការបញ្ឆោតនោះទេ មនុស្សមានទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយគ្នា ពួកគេមិននៅ…

ដកដង្ហើមតិចៗ ដោយគ្មានសេចក្តីច្រណែន

ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ខ្ញុំត្រូវបានផ្តល់ភារកិច្ចស្រោចស្រពនៅក្នុងក្រុមជំនុំ។ ខ្ញុំបានបង្ហាញភាពកតញ្ញូចំពោះព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឱកាសដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលភារកិច្ចនេ…

គ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការយល់ច្រឡំ និងការហួងហែងរបស់ខ្ញុំ

ពេលមួយ អ្នកដឹកនាំរបស់ពួកយើងបានបាត់បង់តួនាទីរបស់គាត់ ដោយសារតែគាត់មិនតាមរកសេចក្ដីពិត ឬបំពេញកិច្ចការជាក់ស្ដែង ហើយបងប្អូនប្រុសស្រីដទៃទៀតបានជ្រើសតាំងខ្ញុំឱ…

គុណសម្បត្តិខ្សោយមិនមែនជាលេសដោះសាឡើយ

កាលពីអតីតកាល គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងការលំបាកមួយចំនួន នៅពេលបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំ ឬធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំមិនបានល្អ នោះខ្ញុំគិតថា ដោយសារតែគុណសម្បត្តិ…

មើល​​បន្ថែម​

ទីបន្ទាល់របស់អ្នកមានជ័យជម្នះ

បន្ថែមទៀត

សេចក្ដីជំនឿដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យគ្រប់លក្ខណ៍តាមរយៈការល្បងល និងទុក្ខវេទនា

នៅឆ្នាំ ១៩៩៣ ម៉ាក់របស់ខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាព ហើយជាលទ្ធផល គ្រួសារទាំងមូលរបស់ខ្ញុំបានទទួលសេចក្ដីជំនឿលើព្រះអមា្ចស់យេស៊ូវ។ បន្ទាប់មក គាត់មានបទពិសោធន៍អំពីការជ…

ការចំណាយភាពយុវវ័យនៅក្នុងពន្ធនាគារ

គ្រប់គ្នានិយាយថា វ័យយុវវ័យរបស់ពួកយើងគឺជាពេលវេលាដ៏បរិសុទ្ធបំផុត និងសប្បាយរីករាយបំផុតនៅក្នុងជីវិត។ ប្រហែលជាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន ឆ្នាំទាំងនោះពេញដោយអនុស្ស…

ជ័យជម្នះតាមរយៈសេចក្ដីល្បួងរបស់សាតាំង

ដោយ ឆឹន លូ (ចិន) រឿងនេះគឺត្រឡប់ទៅខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ខណៈពេលដែលខ្ញុំចេញពីទីក្រុងដើម្បីចែកចាយដំណឹងល្អ។ នៅព្រឹកមួយ ខណៈពេលនៅក្នុងការជួបជុំជាមួយបងប្អូនប្រុ…

ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ នៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់បក្សកុម្មុយនីស្ដចិន

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាមានបន្ទូលថា «នៅតាមកន្លែងជាច្រើន ព្រះជាម្ចាស់បានថ្លែងទំនាយថា ទ្រង់នឹងទទួលយកអ្នកមានជ័យជម្នះមួយក្រុមនៅក្នុងស្រុកស៊ីនីម។ ដោយសារតែស…

មើល​​បន្ថែម​

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីសេចក្ដីជំនឿ

បន្ថែមទៀត
មើល​​បន្ថែម​