វីដេអូឯកសារអំពីតន្រ្តីគ្រីស្ទបរិស័ទ | ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែចេញក្រឹត្យវិន័យ (ឈុតវីដេអូសំខាន់ៗ)

26-02-2021

ក្រោយម៉ូសេបានដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីព្ទ ព្រះជាម្ចាស់បានចេញក្រឹត្យវិន័យនិងបញ្ញត្ដិ ដែលទាំងនេះបានដឹកនាំដល់ជីវិតរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅលើផែនដី ព្រមទាំងបានបង្រៀនដល់មនុស្សពីរបៀបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់។ ក្រឹត្យវិន័យ និងបញ្ញត្ដិទាំងនេះមិនត្រឹមតែបានដឺកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្ដែក៏បានផ្ដល់ដំណឹង និងបានផ្ដល់នូវស្ដង់ដារមួយសម្រាប់ការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញនៃជំនាន់មនុស្សនានាដែលមកដល់ ដោយបានចាក់គ្រឹះសម្រាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់មនុស្សជាតិនាពេលអនាគត។

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល