វីដេអូឯកសារអំពីតន្រ្តីគ្រីស្ទបរិស័ទ | ការសោយរាជ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើទីចាប់ផ្ដើម និងអនាគតរបស់មនុស្សជាតិ (ឈុតវីដេអូសំខាន់ៗ)

23-02-2021

ចាប់ពីពេលដែលយើងបានចូលមកលោកិយ៍នេះដោយសោកសង្រេង យើងចាប់ផ្ដើមបំពេញតួនាទីផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិត។ យើងបានវិវដ្ដទៅមុខចាប់ពីការចាប់កំណើតរហូតដល់វ័យចំណាស់ វ័យជរា និងរហូតដល់ស្លាប់ ពួកយើងស្ថិតក្នុងចន្លោះនៃសេចក្ដីអំណរ និងភាពសោកសៅ...។ តើមនុស្សជាតិកើតមកពីណាឱ្យពិតប្រាកដ ហើយតើយើងនឹងទៅណាវិញឱ្យពិតប្រាកដ? តើនរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងការចាប់ផ្ដើមរបស់មនុស្ស ហើយតើនរណាបញ្ជាលើអនាគតរបស់មនុស្ស? ថ្ងៃនេះ គ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបានបើកបង្ហាញ...។

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល