វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់នៅលើផែនដី | MV

12-02-2021

ព្រះជាម្ចាស់យាងមកនៅក្នុងសាច់ឈាមលើកនេះ

ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការអញ្ជើញមួយ

និងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះលក្ខខណ្ឌរបស់មនុស្ស

ដូច្នេះ ទ្រង់យាងមក ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់មនុស្សនូវអ្វីដែលគេត្រូវការ

មិនថាមនុស្សមានគុណសម្បត្តិអ្វី ឬការបង្កើតកូនចៅបែបណាឡើយ

ជារួមមក ព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយឲ្យគេមើលឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ហើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ គេមើលឃើញ

ពីព្រះវត្ដមាន និងការស្ដែងចេញរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ហើយទទួលយកការប្រោសឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះគេ

ការផ្លាស់ប្ដូរគំនិត និងសញ្ញាណរបស់មនុស្ស

ដើម្បីឲ្យទឹកព្រះភ័ក្ត្រដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបាន

ចាក់ឫសយ៉ាងមាំនៅក្នុងជម្រៅនៃដួងចិត្តរបស់មនុស្ស

នេះគឺជាបំណងតែមួយគត់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដី

មិនថាធម្មជាតិពីកំណើតរបស់មនុស្សខ្លាំង

ប៉ុនណា ឬសារជាតិរបស់មនុស្សអន់បែបណា

ឬមនុស្សមានអាកប្បកិរិយាពីអតីតកាលដោយរបៀបណានោះឡើយ

ក៏ព្រះជាម្ចាស់មិនយកព្រះទ័យទុកដាក់នោះដែរ

ទ្រង់គ្រាន់តែប្រាថ្នាចង់ឲ្យបំផ្លាស់ជាថ្មីទាំងស្រុងនូវរូបភាព

អំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលគេមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គេ

និងចង់ឲ្យគេស្គាល់អំពីសារជាតិរបស់មនុស្សជាតិ

ហើយជាលទ្ធផល គេទទួលបានការបំផ្លាស់បំប្រែ

នូវទស្សនៈបែបមនោគមវិជ្ជារបស់មនុស្ស

និងអាចទន្ទឹងចង់បានព្រះជាម្ចាស់ចេញពីជម្រៅនៃដួងចិត្ត

ហើយភ្ញាក់ខ្លួនចង់បានទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជាប់ដ៏អស់កល្បជាមួយទ្រង់៖

នេះគឺជាការទាមទារតែមួយដែលព្រះជាម្ចាស់មានចំពោះមនុស្ស

នេះគឺជាការទាមទារតែមួយដែលព្រះជាម្ចាស់មានចំពោះមនុស្ស

នេះគឺជាការទាមទារតែមួយដែលព្រះជាម្ចាស់មានចំពោះមនុស្ស

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយបានធ្លាក់ចុះមក ហើយការបន្តររស់នៅគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូប! ដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពខ្លួនអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក តើអ្នកចង់ទទួលបានឱកាសស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីត្រូវបានការពារដោយព្រះដែរឬទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល