វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | ថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសមនុស្សជិតមកដល់ហើយ | MV

02-06-2021

មនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ច្រាស់ច្រាល់ និងងាយឈឺចាប់

ព្រោះពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរពេក

មនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ខ្មាសខ្លួនឯង

ព្រោះពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អអ្វីមួយសោះ

តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនគ្មានអារម្មណ៍អាម៉ាស់មុខ

ដោយប្រែក្លាយពីអាក្រក់ទៅជាកាន់តែអាក្រក់

ដោយលាតត្រដាងអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេ

ដើម្បីសាកល្បងនិស្ស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ទ្រង់នឹងមិនប្រណីដល់មនុស្សអាក្រក់

ដែលបន្តនៅក្នុងដំណាក់ទ្រង់ឡើយ

ដ្បិតថ្ងៃនៃការដាក់ទោសមនុស្សជិតមកដល់ហើយ

ព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដេញព្រលឹងអាក្រក់ទាំងនេះចេញជាប្រញាប់ទេ

ដ្បិតទ្រង់មានផែនការដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយ

ដ្បិតទ្រង់មានផែនការដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយ

ព្រះជាម្ចាស់មិនខ្វល់ ឬយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ

សកម្មភាពរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ

ផ្ទុយទៅវិញ ទ្រង់ធ្វើកិច្ចការដែលទ្រង់គួរតែធ្វើ

ដោយធ្វើអ្វីមួយដែលទ្រង់ចាប់សព្វព្រះទ័យ

កិច្ចការរបស់ទ្រង់ធ្វើនៅសម័យកាលដែលសំខាន់ៗ

មិនយឺតពេក ហើយក៏មិនឆាប់ពេកដែរ

ទ្រង់ធ្វើកិច្ចការទៅតាមផែនការ

ដោយងាយស្រួល ព្រមទាំងមានប្រសិទ្ធិភាពលឿន

ទ្រង់នឹងមិនប្រណីដល់មនុស្សអាក្រក់

ដែលបន្តនៅក្នុងដំណាក់ទ្រង់ឡើយ

ដ្បិតថ្ងៃនៃការដាក់ទោសមនុស្សជិតមកដល់ហើយ

ព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដេញព្រលឹងអាក្រក់ទាំងនេះចេញជាប្រញាប់ទេ

ដ្បិតទ្រង់មានផែនការដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយ

ដ្បិតទ្រង់មានផែនការដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយ

នៅរាល់ជំហាននៃកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់

អ្នកខ្លះត្រូវបានបោះចោលទៅម្ខាង

ដ្បិតទ្រង់ស្អប់ពួកអ្នកពូកែបញ្ជោរដែលក្លែងបន្លំនូវលក្ខណៈបម្រើរបស់ពួកគេ

ព្រះជាម្ចាស់ប្រាកដជានឹងត្រូវបោះបង់ចោលអ្នកដែលគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើម

ដោយចង់ឲ្យអ្នកដែលទ្រង់ស្អប់នៅឆ្ងាយពីទ្រង់

ទ្រង់នឹងមិនប្រណីដល់មនុស្សអាក្រក់

ដែលបន្តនៅក្នុងដំណាក់ទ្រង់ឡើយ

ដ្បិតថ្ងៃនៃការដាក់ទោសមនុស្សជិតមកដល់ហើយ

ព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដេញព្រលឹងអាក្រក់ទាំងនេះចេញជាប្រញាប់ទេ

ដ្បិតទ្រង់មានផែនការដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយ

ដ្បិតទ្រង់មានផែនការដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល