ភាពយន្តពួកជំនុំ | ព្រះអម្ចាស់ កំពុងតែគោះទ្វារ៖ តើអ្នកឮព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់ឬទេ? (២) | (សម្រង់វីដេអូពិសេស)

13-02-2023

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

【Explosion Ultra Bass (http://soundbible.com/1807-Explosion-Ultra-Bass.html) by Mark DiAngelo/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) 】

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល