វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | តើអស់អ្នកដែលមិនទទួលយកកិច្ចការថ្មីរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចមើលឃើញការលេចមករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេ? | MV

07-03-2021

កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលឈប់ឡើយ

ជំហានព្រះបាទារបស់ទ្រង់ក៏មិនដែលឈប់ដែរ

ហើយមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ ព្រះអង្គតែងតែមមាញឹក

ហើយមិនដែលឈប់សម្រាកឡើយ ប៉ុន្តែ មនុស្សមានលក្ខណៈខុសពីនេះ៖

ដោយទទួលបានចំនួនតិចតួចនៃកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

គេចាត់ទុកកិច្ចការរបស់​ទ្រង់ថានឹងមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរឡើយ​

ដោយទទួលបានចំណេះដឹងតិចតួច

គេមិនបានបន្តដើរតាមជំហានព្រះបាទានៃកិច្ចការថ្មីៗរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ

ដោយមើលឃើញកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានតិចតួច

ហើយជឿថា ព្រះជាម្ចាស់នឹងតែងតែបន្តនៅក្នុងទម្រង់ដែលគេ

មើលឃើញនៅចំពោះមុខរបស់​គេបែប​នេះ ព្រមទាំងជឿថា

ព្រះអង្គកាលពីអតីតកាលបែបម៉េច នៅថ្ងៃអនាគត ទ្រង់នឹងនៅតែបែបនោះដដែល

ហើយដោយប្រាកដច្បាស់អំពីដំណាក់កាលមួយ

នៃកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ

មិនថាអ្នក​ដែលប្រកាសអំពីកិច្ចការថ្មីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះ

ជា​មនុស្ស​ប្រភេទ​ណា​ឡើយ គឺមនុស្សមិនទទួលយកទេ

ពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមិនអាចទទួលយក

កិច្ចការថ្មីនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើយ

ព្រោះពួកគេជាមនុស្សអភិរក្សជ្រុល

ហើយគ្មានសមត្ថភាពទទួលយកកិច្ចការថ្មីៗឡើយ

មនុស្សបែបនេះជាអ្នកដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែ ក៏បដិសេធព្រះជាម្ចាស់ដែរ

មានតែអស់អ្នកដែលដើរតាមជំហានព្រះបាទារបស់កូនចៀម

ដល់ទីចុងបញ្ចប់ទេ ទើបចុងបញ្ចប់អាចទទួលបានព្រះពររបស់ព្រះជា​ម្ចាស់ រីឯ

ទាំងនោះ ដែលមិនអាចដើរតាមដល់ទីបញ្ចប់ ប៉ុន្តែ

ជឿថា ពួកគេបានទទួលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង គឺគ្មានសមត្ថភាព

មើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអំពីការលេច​មក​របស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ

ហើយពួកគេកាត់ចោលការបន្ដអភិវឌ្ឍន៍នៃកិច្ចការ

របស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយគ្មានហេតុផលទាល់តែសោះ

ហើយហាក់ដូចជាជឿយ៉ាងច្បាស់ថា

ព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំពួកគេឡើងទៅស្ថានសួគ៌ ព្រម​ទាំង​ជឿថាពួកគេ

ទោះបីជាពួកគេមាន «ចិត្តភក្តីភាពបំផុត» ចំពោះព្រះគម្ពីរក៏ដោយ ប៉ុន្តែ

ពាក្យសម្ដី និងទង្វើរបស់ពួក​គេនៅតែគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបំផុតដដែល

ដោយសារតែពួកគេប្រឆាំងនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ហើយប្រព្រឹត្តរឿងបោកបញ្ឆោត និងអាក្រក់​

មិនតាមទាន់កិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

និងប្រកាន់ខ្ជាប់ចំពោះកិច្ចការចាស់

នោះពួកគេមិនគ្រាន់តែគ្មានចិត្តភក្តីភាពចំពោះព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេ

ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញ ពួក​គេ​បានក្លាយជាមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់

ហើយពួក​គេនឹងត្រូវទទួលទោសមិនខាន​

តើមានមនុស្សណាដែលគួរឲ្យសង្វេគជាងពួកគេដែរឬទេ?

មានតែអស់អ្នកដែលដើរតាមជំហានព្រះបាទារបស់កូនចៀម

ដល់ទីចុងបញ្ចប់ទេ ទើបចុងបញ្ចប់អាចទទួលបានព្រះពររបស់ព្រះជា​ម្ចាស់ រីឯ

ទាំងនោះ ដែលមិនអាចដើរតាមដល់ទីបញ្ចប់ ប៉ុន្តែ

ជឿថា ពួកគេបានទទួលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង គឺគ្មានសមត្ថភាព

មើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអំពីការលេច​មក​របស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល