វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | ទទួលយកការវិន្និច្ឆ័យរបស់ព្រះគ្រិស្ដនៃគ្រាចុងក្រោយ​​​ ដើម្បីឲ្យទទួល​បាន​ការបន្សុទ្ធ | MV

14-05-2021

អ្នកគ្រាន់តែដឹងថា ព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញ នៅគ្រាចុងក្រោយ

ប៉ុន្តែ តើទ្រង់នឹងយាងចុះមកយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យប្រាកដទៅ?

តើមនុស្សមានបាបដូចជាអ្នក ដែលទើបតែត្រូវបានប្រោសលោះ

ប៉ុន្ដែមិនទាន់ត្រូវបានប្រោសឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍

អាចស្រប​តាមព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេ?

សម្រាប់អ្នក អ្នកនៅតែមាននិស្ស័យចាស់ដដែល

ហើយវាជាការពិតដែលអ្នកត្រូវបានសង្រ្គោះដោយព្រះយេស៊ូវ

និងមិនត្រូវបានរាប់ថាជាមនុស្សមាន​បាប

ដោយសារសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ប៉ុន្តែ ការនេះមិនបញ្ជាក់ថា អ្នកមិនមានបាប និងបរិសុទ្ធនោះឡើយ

តើអ្នកអាចក្លាយជាពួកបរិសុទ្ធយ៉ាងដូចម្ដេច បើមិនដែលផ្លាស់​ប្ដូរផងនោះ?

ការយកកំណើតជាមនុស្សលើកទីពីរ លែងបម្រើជាតង្វាយលោះបាបទៀតហើយ

ប៉ុន្តែដើម្បីសង្រ្គោះអស់អ្នកដែលត្រូវបាន

ប្រោសលោះពីអំពើបាបយ៉ាងពេញលេញវិញ

ដូចនេះមនុស្សដែលត្រូវបានអត់ទោស

អាចទទួលបានការលាងសម្អាត និងរំដោះពីអំពើបាប

និស្ស័យត្រូវបានផ្លាស់ប្រែ

រំដោះ​ខ្លួនឲ្យ​មានសេរីភាពពីឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីងងឹតរបស់សាតាំង

និងត្រលប់ទៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ

មានតែបែបនេះទេ ទើបមនុស្សអាចត្រូវបានញែកជាបរិសុទ្ធទាំងស្រុង

នៅខាងក្នុង អ្នកត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធ ដោយភាពមិនបរិសុទ្ធ

ភាពអាតា្មនិយម និងភាពឃោរឃៅ

ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែចង់ឡើងទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវ សំណាងមែន!

អ្នកបានខកខានមួយជំហាននៅក្នុងជំនឿរបស់អ្នកលើព្រះជាម្ចាស់៖

អ្នកត្រូវបានប្រោសលោះមែន ប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឡើយ

ដើម្បីឲ្យអ្នកស្រប​តាម​ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការដោយផ្ទាល់

ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ និងលាងសម្អាតអ្នក

ការយកកំណើតជាមនុស្សលើកទីពីរ លែងបម្រើជាតង្វាយលោះបាបទៀតហើយ

ប៉ុន្តែដើម្បីសង្រ្គោះអស់អ្នកដែលត្រូវបាន

ប្រោសលោះពីអំពើបាបយ៉ាងពេញលេញវិញ

ដូចនេះមនុស្សដែលត្រូវបានអត់ទោស

អាចទទួលបានការលាងសម្អាត និងរំដោះពីអំពើបាប

និស្ស័យត្រូវបានផ្លាស់ប្រែ

រំដោះ​ខ្លួនឲ្យ​មានសេរីភាពពីឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីងងឹតរបស់សាតាំង

និងត្រលប់ទៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ

មានតែបែបនេះទេ ទើបមនុស្សអាចត្រូវបានញែកជាបរិសុទ្ធទាំងស្រុង

ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែត្រូវបានប្រោសលោះ

នោះអ្នកនឹងគ្មានសមត្ថភាពទទួលបានការញែកជាបរិសុទ្ធឡើយ

គ្មានគុណសម្បត្តិអ្វីគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទទួលបានចំណែក

ជាព្រះពរដ៏ល្អៗរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ

ព្រោះអ្នកបានខកខានមួយជំហាននៅក្នុង

កិច្ចការនៃការគ្រប់គ្រងលើមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ដែលជាជំហានដ៏សំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូរ និងការប្រោសឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍​

ដូច្នេះ អ្នកដែលជាមនុស្សមានបាប ដែលទើបតែត្រូវបានប្រោសលោះនេះ

គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការស្នងមត៌ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ឡើយ

ការយកកំណើតជាមនុស្សលើកទីពីរ លែងបម្រើជាតង្វាយលោះបាបទៀតហើយ

ប៉ុន្តែដើម្បីសង្រ្គោះអស់អ្នកដែលត្រូវបាន

ប្រោសលោះពីអំពើបាបយ៉ាងពេញលេញវិញ

ដូចនេះមនុស្សដែលត្រូវបានអត់ទោស

អាចទទួលបានការលាងសម្អាត និងរំដោះពីអំពើបាប

និស្ស័យត្រូវបានផ្លាស់ប្រែ

រំដោះ​ខ្លួនឲ្យ​មានសេរីភាពពីឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីងងឹតរបស់សាតាំង

និងត្រលប់ទៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ

មានតែបែបនេះទេ ទើបមនុស្សអាចត្រូវបានញែកជាបរិសុទ្ធទាំងស្រុង

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល