បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ការធ្វើតាមអំពើចិត្ត បានបំផ្លាញខ្ញុំ

06-01-2023

នាងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ក្នុងពួកជំនុំ។ ក្រោយទទួលបានលទ្ធផលក្នុងការងារ នាងចាប់ផ្ដើមលើកតម្កើងខ្លួន។ នាងធ្វើតាមអំពើចិត្ត ដោយមិនពិគ្រោះជាមួយគេទេ។ ការនេះនាំឱ្យមានការរំខាន និងការរាំងស្ទះដល់កិច្ចការពួកជំនុំ។ ក្រោយត្រូវគេបណ្ដេញចេញ នាងចាប់ផ្ដើមឆ្លុះបញ្ចាំងមើលខ្លួនឯង។ តើនាងមើលឃើញអ្វីខ្លះអំពីខ្លួនឯងដែរ តាមរយៈកំហុស និងបរាជ័យរបស់នាង?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល