បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ក្រោយគ្រោះរញ្ជួយដី

11-04-2023

គាត់ទទួលបានការការពារពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីមួយ ដែលប៊ិះតែឆក់យកជីវិតគាត់ទៅហើយ។ ហេតុការណ៍នេះធ្វើឱ្យគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនជាខ្លាំងថា មានតែព្រះជាម្ចាស់ទេ ដែលអាចសង្រ្គោះមនុស្សពីមហន្តរាយបាន។ ក្រោយមក គាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ពេលវេលា និងកម្លាំងទាំងអស់របស់គាត់ទៅក្នុងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន តែរាល់កិច្ចខិតខំរបស់គាត់បង្កប់នូវបំណងដោះដូរ ដែលសូម្បីតែខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏មិនបានដឹងដែរ។ តើគាត់រៀនបានអ្វីខ្លះអំពីខ្លួនឯង តាមរយៈការបើកសម្ដែង និងការជំនុំជម្រះពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់? ចុងក្រោយ តើគាត់ទទួលបានអ្វីខ្លះចេញពីបទពិសោធរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយ? សូមមើលវីដេអូ «ក្រោយគ្រោះរញ្ជូយដី»។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល