បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | រឿងរ៉ាវបង្កប់ពីក្រោយការមិនហ៊ាននិយាយការពិត

05-02-2023

តួឯកគឺជាអ្នកដឹកនាំពួកជំនុំ។ ពេលឃើញថាដៃគូគាត់ជាអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយ មិនបំពេញកិច្ចការជាក់ស្ដែង គាត់ចង់រាយការណ៍រឿងនេះទៅអ្នកដឹកនាំថ្នាក់លើជាច្រើនដងដែរ ប៉ុន្តែ គាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរ។ ចុងក្រោយ គាត់សម្រេចចិត្តនៅស្ងៀម។ តើការខកខានមិនបានរាយការណ៍ពីបញ្ហានេះ មានបង្កប់ក្ដីបារម្ភអ្វីខ្លះ? តើគាត់ឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងនេះដោយរបៀបណា? សូមទស្សនាវីដេអូនេះ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល