បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ផ្លូវផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ខ្ញុំ ពោរពេញដោយឧបសគ្គ និងការលំបាក (I)

02-06-2023

នាង​ជាគ្រីស្ទបរិស័ទ​មក​ពី​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា។ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​យក​កិច្ចការ​របស់​ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា នាង​បាន​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​យ៉ាង​ក្លៀវក្លា។ តែការគាបសង្កត់និងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល ការរារាំងរបស់មេភូមិ ហើយត្រូវមនុស្សអាក្រក់រាយការណ៍ បណ្តាលឱ្យមានឧបសគ្គ បន្ទាប់មក នាងក៏បរាជ័យក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ។ តើ​នាង​នឹង​បន្ត​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ ឬ​រាថយ​ដោយ​ភាពកំសាក​ដើម្បី​ការពារ​ខ្លួន? ដើម្បី​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អក្នុង​ស្ថានភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​មួយ​ហើយមួយ​ទៀតនេះ តើ​នាង​ពឹង​អាង​លើ​ព្រះជាម្ចាស់​ដោយរបៀបណា? សូមទស្សនាវីដេអូនេះ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល