ភាពយន្តពួកជំនុំ | ឫសគល់នៃការទាស់ទទឹង របស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិន ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ (សម្រង់វីដេអូពិសេស)

31-01-2023

ដោយសារតែបក្សកុម្មុយនីស្តចិនធ្វើទុក្ខបុកម្នេញគ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងខ្លាំង ហើយពួកគេមិនទាន់បានឃើញព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញវាវិញ មនុស្សជាច្រើនមិនជឿថា ការទាស់ទទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់ នឹងនាំទៅរកកម្មពៀរ ឬការដាក់ទោសនោះទេ ហើយជាពិសេស ពួកគេមិនជឿលើអត្ថិភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឬការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ឡើយ។ តើទស្សនៈនេះមានមូលដ្ឋានណាមួយក្នុងសេចក្តីពិតដែរឬទេ? តើទស្សនៈនេះស្របតាមការពិតនៃកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬទេ?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល