បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ការរួចផុតពីគុកគ្រួសារ

03-03-2023

នាងធ្លាប់មានជីវិតគ្រួសារកក់ក្ដៅ និងចុះសម្រុងគ្នា។ ប៉ុន្តែ ដោយសារតែបក្សកុម្មុយនីស្តចិនចាប់ខ្លួន និងបៀតបៀនគ្រីស្ទបរិស័ទ នៅពេលនាងជឿលើព្រះ ប្ដីនាងខ្លាចជាប់ពាក់ព័ន្ធ ក៏ព្យាយាមរារាំង និងគាបសង្កត់ខ្លាំងចំពោះការប្រណិប័តន៍ជំនឿរបស់នាង ដោយគំរាមកំហែង ជេរប្រទេច និងវាយដំប្អូន។ រវាងគ្រួសារ និងព្រះជាម្ចាស់ តើប្អូនសម្រេចចិត្តបែបណាទៅ? សូមទស្សនាវីដេអូទីបន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានចំណងជើងថា «ការរួចផុតពីទ្រុងគ្រួសារ»។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល