បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | របៀបដែលខ្ញុំគួរ ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់

05-04-2023

គាត់ជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកម្នាក់ និងតែងរស់នៅសង្ឃឹមចង់ឃើញព្រះអម្ចាស់យាងចុះមកនៅលើពពកជានិច្ច។ ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលគាត់អានខគម្ពីរមួយថា៖ «រីឯថ្ងៃកំណត់ និងវេលានោះ គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងឡើយ» (ម៉ាថាយ ២៤:៣៦) វាបានធ្វើឱ្យគាត់ភាន់ច្រឡំជាខ្លាំង។ នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យាងចុះមកនៅលើពពក មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងឃើញទ្រង់ ប៉ុន្តែខគម្ពីរនេះចែងថា នៅពេលដែលទ្រង់យាងត្រលប់មកវិញ គ្មាននរណាម្នាក់នឹងដឹងឡើយ។ តើព្រះអម្ចាស់នឹងយាងត្រលប់មកវិញបែបណាឱ្យប្រាកដទៅ? គាត់ស្វែងរកបូជាចារ្យរបស់ខ្លួន និងទៅជួបគ្រូគង្វាល និងចាស់ទុំគ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរ ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចស្រាយនូវការភាន់ច្រឡំរបស់គាត់បានទេ។ ក្រោយមក តាមរយៈការលេង Facebook នៅថ្ងៃមួយ គាត់ក៏ជួបបងស្រីម្នាក់ទៀត។ ការប្រកបគ្នារបស់បងស្រីនោះជួយឱ្យគាត់យល់អាថ៌កំបាំងអំពីការយាងត្រលប់មកវិញរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ចុងក្រោយ គាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងពីរបៀបដែលទំនាយអំពីការយាងត្រលប់មកវិញរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បានក្លាយជាការពិត រួចគាត់ក៏ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល