កិច្ចសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ «តើព្រះអម្ចាស់យាងមកយ៉ាងដូចម្ដេចឱ្យប្រាកដ»

09-09-2021

នៅគ្រាចុងក្រោយ អារម្មណ៍របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ​ ដែលទន្ទឹងរង់ចាំការយាងត្រឡប់មករបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ កាន់តែតឹងតែងទៅៗ ប៉ុន្តែតាមពិត តើព្រះអម្ចាស់នឹងយាងត្រឡប់មកដោយវិធីណា? មនុស្សមួយចំនួននិយាយថា «ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនឹងយាងមកនៅលើពពក»។ អ្នកដទៃទៀតនិយាយថា «សេចក្ដីទំនាយ ដែលបានទស្សន៍ទាយពីការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ទ្រង់ ក៏បានថ្លែងថា 'មើល៎! អញមកដូចជាចោរ' (វិវរណៈ ១៦:១៥)។ 'ប៉ុន្តែ ជាដំបូងទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខលំបាកជាច្រើន ហើយត្រូវមនុស្សជំនាន់នេះបដិសេធផង' (លូកា ១៧:២៥)។ 'លុះកណ្ដាលអធ្រាត ក៏មានសម្រែកបន្លឺឡើងថា មើលណ៎ កូនកម្លោះមកដល់ហើយ ចូរអ្នករាល់គ្នា ចេញទៅទទួលលោកចុះ' (ម៉ាថាយ ២៥:៦)។ បើទ្រង់យាងមកនៅលើពពកដើម្បីឱ្យគ្រប់គ្នាឃើញ តើពួកយើងពន្យល់បែបណា អំពីអាថ៌កំបាំងដែលទ្រង់យាងមកដោយសម្ងាត់ ការរងទុក្ខ និងការត្រូវបានបដិសេធ ក៏ដូចជាការនិយាយថា អ្នកដទៃនឹងធ្វើបន្ទាល់អំពីការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ទ្រង់?» តើទ្រង់លេចមកចំពោះពួកយើងដោយរបៀបណា? កិច្ចសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងបែបកំប្លែងអំពី តើព្រះអម្ចាស់យាងមកយ៉ាងដូចម្ដេចឱ្យប្រាកដ មានបំណងដោះស្រាយនូវចម្ងល់របស់ពួកយើងអំពីបញ្ហានេះ។

មើល​​បន្ថែម​

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល