ទំនុកតម្កើង​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ | ការជំនុំជម្រះ និងការវាយផ្ចាលបើកបង្ហាញអំពីសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ | A Cappella

19-02-2021

សព្វថ្ងៃនេះ ព្រះជាម្ចាស់កាត់ទោស អ្នករាល់គ្នា ធ្វើទោស

អ្នករាល់គ្នា និងផ្ដន្ទាទោសអ្នករាល់គ្នា យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែ

អ្នកត្រូវតែដឹងថា ប្រយោជន៍នៃការផ្ដន្ទាទោស

អ្នកនេះ គឺដើម្បីឲ្យអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯង

ដើម្បីឲ្យនិស្ស័យរបស់អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ហើយលើស

ពីនេះទៅទៀត គឺដើម្បីឲ្យអ្នកអាចស្គាល់តម្លៃរបស់ខ្លួន

និងមើលឃើញថា សកម្មភាពទាំងអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ សុទ្ធតែសុចរិត

ហើយស្របទៅនឹងនិស្ស័យរបស់ទ្រង់ និងតម្រូវការនៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់

ឃើញថា ទ្រង់ធ្វើការស្របតាមផែនការ

របស់ទ្រង់ ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោក

ហើយឃើញថា ទ្រង់គឺជាព្រះដ៏សុចរិតដែលស្រឡាញ់ សង្គ្រោះ

កាត់ទោស និងធ្វើទោសធ្ងន់ធ្ងរលើមនុស្សលោក

ព្រះជាម្ចាស់មិនបានយាងមក ដើម្បីសម្លាប់ ឬបំផ្លាញនោះទេ

តែដើម្បីកាត់ទោស ដាក់បណ្ដាសា វាយប្រដៅ និងសង្គ្រោះ

ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែដឹងថា អ្នកមានឋានៈទាប

អ្នកខូចអាក្រក់ និងមិនស្ដាប់បង្គាប់

តែមិនដឹងថា ព្រះជាម្ចាស់ចង់សម្ដែងឲ្យអ្នកឃើញច្បាស់

នូវសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់តាមរយៈការកាត់ទោស

និងការវាយប្រដៅដែលទ្រង់ធ្វើលើអ្នករាល់គ្នា សព្វថ្ងៃនេះទេ

នោះអ្នកគ្មានផ្លូវទទួលបានបទពិសោធឡើយ

ហើយរឹតតែមិនអាចបន្តទៅមុខទៀតបានឡើយ

ព្រះជាម្ចាស់មិនបានយាងមក ដើម្បីសម្លាប់ ឬបំផ្លាញនោះទេ

តែដើម្បីកាត់ទោស ដាក់បណ្ដាសា វាយប្រដៅ និងសង្គ្រោះ

មុនពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងលទ្ធផល សម្រាប់ជំពូកមនុស្សនីមួយៗ

កិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដី គឺនៅតែធ្វើ

ជាប្រយោជន៍ដល់សេចក្ដីសង្គ្រោះដដែល

ទាល់តែផែនការរយៈពេល៦ពាន់ឆ្នាំរបស់ទ្រង់ត្រូវដល់ទីបញ្ចប់

គោលបំណងនៃកិច្ចការនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីដើម្បី

ធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់បានពេញខ្នាត

និងដើម្បីនាំពួកគេឲ្យចុះចូលក្រោមការត្រួតត្រារបស់ទ្រង់ទាំងស្រុង

ព្រះជាម្ចាស់មិនបានយាងមក ដើម្បីសម្លាប់ ឬបំផ្លាញនោះទេ

តែដើម្បីកាត់ទោស ដាក់បណ្ដាសា វាយប្រដៅ និងសង្គ្រោះ

ព្រះជាម្ចាស់មិនបានយាងមក ដើម្បីសម្លាប់ ឬបំផ្លាញនោះទេ

តែដើម្បីកាត់ទោស ដាក់បណ្ដាសា វាយប្រដៅ និងសង្គ្រោះ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល