វីដេអូឯកសារអំពីតន្រ្តីគ្រីស្ទបរិស័ទ | ការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែបោះជំហានទៅមុខជានិច្ច (ឈុតវីដេអូសំខាន់ៗ)

01-03-2021

នៅពេលអ័ដាំនិងអេវ៉ាដែលដូនតារបស់មនុស្សជាតិត្រូវបានសាតាំងធ្វើឱ្យពុករលួយ នោះព្រះជាម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំការសង្គ្រោះមនុស្សជាតិ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ទ្រង់បានធ្វើការដោយឥតឈប់ឈរ៖ ព្រះជាម្ចាស់បានចេញក្រឹត្យវិន័យដើម្បីដឹកនាំមនុស្សជាតិ ហើយទ្រង់បានយាងមកក្នុងចំណោមមនុស្សដោយផ្ទាល់ដើម្បីជាប់ឆ្កាង និងរំដោះមនុស្សជាតិ ហើយក្នុងអំឡុងពេលនៃគ្រាចុងក្រោយ ព្រះជាម្ចាស់បានបន្ដកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ដោយបានចាក់បំពេញសេចក្ដីទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ៖ «ខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់អ្នក» (យ៉ូហាន ១៤:២)។ «មើល៍ ខ្ញុំមកយ៉ាងឆាប់ ហើយខ្ញុំយករង្វាន់មកជាមួយ ដើម្បីប្រទានដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទៅតាម កិច្ចការរបស់គេដែលគួរទទួល» (វិវរណៈ ២២:១២)

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Hebrew Bible verses: Copyright to the Bible Society in Israel, used with permission.

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល