កិច្ចសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ «គ្រូគង្វាលរបស់ពួកយេីងនិយាយថា ... »

13-09-2021

យូស៊ុនហ្វូ គឺជាអ្នកជឿម្នាក់នៅក្នុងពិភពខាងសាសនា ដែលគោរព និងថ្វាយបង្គំគ្រូគង្វាល និងចាស់ទុំ។ គាត់គិតថា «គ្រូគង្វាល និងចាស់ទុំ គឺសុទ្ធតែត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឡើង ហើយការស្ដាប់បង្គាប់គ្រូគង្វាល និងចាស់ទុំ គឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់» ដូច្នេះ គាត់ស្ដាប់គ្រូគង្វាលរបស់គាត់ នូវរាល់កិច្ចការដែលគាត់ធ្វើ សូម្បីតែក្នុងបញ្ហានៃការស្វាគមន៍ការយាងត្រឡប់មករបស់ព្រះអម្ចាស់ក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែ តាមរយៈការជជែកដេញដោយដ៏អស្ចារ្យ យូស៊ុនហ្វូ ឃើញថា ការប្រកាន់ខ្ជាប់គំនិតខាងសាសនា មានសភាពមិនទំនង និងមិនសមហេតុផល ហើយទីបញ្ចប់ គាត់ដឹងថា ការធ្វើឱ្យព្រះជាម្ចាស់កាន់តែប្រសើរឧត្ដម ស្ដែងចេញមកពីក្នុងជំនឿជាមុន ហើយថា មនុស្សម្នាក់គួរតែរក្សា «ដំណាក់» នៃដួងចិត្តសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់។ ដូច្នេះ គាត់ជ្រើសរើសយកការស្វែងរក និងស្រាវជ្រាវផ្លូវពិតដោយខ្លួនឯង ...

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល