វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានចាប់កំណើតនៅគ្រាចុងក្រោយ​ប្រោសមនុស្សឱ្យសុចរិត​ដោយព្រះបន្ទូល | MV

23-05-2021

ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកផែនដីនេះ

គឺដើម្បីមកថ្លែងព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាពិសេស

អ្វីដែលអ្នកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

អ្វីដែលអ្នកមើលឃើញ គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

អ្វីដែលអ្នកស្គាល់ គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ហើយការយកកំណើតជាមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះ

ប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលជាពិសេស ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សបានគ្រប់លក្ខណ៍

ព្រះអង្គមិនបង្ហាញនូវទីសម្គាល់ និងការអស្ចារ្យទេ ហើយជាពិសេស

ព្រះអង្គក៏មិនធ្វើកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពីអតីតកាលដែរ

ថ្វីបើទាំងពីរអង្គនេះគឺជាព្រះ និងជាសាច់ឈាមក៏ពិតមែន

ក៏ព័ន្ធកិច្ចរបស់ទ្រង់មិនដូចគ្នាទេ

ពិសេសដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅគ្រាចុង ក្រោយ

គឺការប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ ដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គល

គ្រប់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណ៍ និងដើម្បីដឹកនាំមនុស្ស

ព្រះអង្គមិនប្រើការពិតមកវាយផ្ចាលអ្នកទេ

សព្វថ្ងៃនេះ ព្រះជាម្ចាស់បានត្រលប់ជាសាច់ឈាម ដើម្បីសម្រេច

កិច្ចការជាពិសេសមួយគឺ «ព្រះបន្ទូលដែលលេចមកជាសាច់ឈាម»

ដើម្បីប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលធ្វើឲ្យមនុស្សបានគ្រប់លក្ខណ៍

និងធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលយកនូវការប្រឈមនឹងព្រះបន្ទូល

និងការបន្សុទ្ធដោយព្រះបន្ទូល

ទ្រង់ធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ និងទទួលបានជីវិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់

អ្នកមើលឃើញកិច្ចការ និងស្នាព្រះហស្តទ្រង់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់

ព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូល ដើម្បីវាយផ្ចាលនិងបន្សុទ្ធអ្នក

ហេតុនេះ ទោះបីជាអ្នករងទុក្ខនោះក៏ដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរ

សព្វថ្ងៃនេះ ព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើកិច្ចការ របស់ទ្រង់ ដោយប្រើការពិតឡើង

គឺដោយប្រើព្រះបន្ទូលវិញ

ទាល់តែព្រះបន្ទូលទ្រង់បានយាងមកសណ្ឋិតលើអ្នក

ទើបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចធ្វើការនៅក្នុងអ្នក

ហើយធ្វើឲ្យអ្នករងនូវការឈឺចាប់ ឬស្គាល់ភាពផ្អែមល្ហែមបាន

មានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេ ទើបអាចនាំអ្នកមកក្នុងតថភាព

ហើយក៏មានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកបានគ្រប់លក្ខណ៍

ពិសេសដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅគ្រាចុង ក្រោយ

គឺការប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ ដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គល

គ្រប់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណ៍ និងដើម្បីដឹកនាំមនុស្ស

ព្រះអង្គមិនប្រើការពិតមកវាយផ្ចាលអ្នកទេ

ជាច្រើនលើកច្រើនសារ ដែលមនុស្សខ្លះទាស់ទទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់

ព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើឲ្យអ្នកកើតទុក្ខខ្លាំងពេកទេ

សាច់ឈាមរបស់អ្នកមិនត្រូវបានដាក់ទោសទេ

ហើយអ្នកក៏មិនត្រូវរងទុក្ខលំបាកដែរ

ប៉ុន្តែកាលណាព្រះបន្ទូលទ្រង់មកសណ្ឋិតលើអ្នក

ហើយបន្សុទ្ធអ្នក នោះអ្នកមិនអាចទ្រាំបានឡើយ

ពិសេសដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅគ្រាចុង ក្រោយ

គឺការប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ ដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គល

គ្រប់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណ៍ និងដើម្បីដឹកនាំមនុស្ស

ព្រះអង្គមិនប្រើការពិតមកវាយផ្ចាលអ្នកទេ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល