វីដេអូឯកសារអំពីតន្រ្តីគ្រីស្ទបរិស័ទ | កំណត់ត្រាអំពីកិច្ចការបង្កើតពិភពលោក ព្រមទាំងការដឹកនាំ និងការប្រោសលោះមនុស្សជាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ (ឈុតវីដេអូសំខាន់ៗ)

26-02-2021

តើអ្នកចង់ដឹងពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតពិភពលោកនេះដែរឬទេ? តើអ្នកចង់ដឹងពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំមនុស្សជាតិពីមួយជំហានម្ដងៗរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះដែរឬទេ? ផ្នែកដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមាននៅក្នុងភាពយន្ដគ្រីស្ទានរឿង ព្រះមួយអង្គដែលមានអធិបតេយ្យភាពលើរបស់សព្វសារពើ ធ្វើការចងក្រងឯកសារពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃការបង្កើតផែនដី និងការដឹកនាំ ព្រមទាំងការសង្គ្រោះមនុស្សជាតិ។ វានឹងធ្វើការបង្ហាញនូវចម្លើយទាំងនេះដល់លោកអ្នក។

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល