បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ការឆ្លុះបញ្ចាំង ក្រោយការប្រឆាំងនឹងការមើលខុសត្រូវ

13-03-2023

ក្នុងពេលកំពុងបម្រើជាអ្នកមើលខុសត្រូវលើកិច្ចការស្រោចស្រព អ្នកដឹកនាំរបស់គាត់តែងសួរនាំគាត់អំពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់គាត់ និងថាតើគាត់កំពុងជួបបញ្ហាណាមួយឬអត់។ គាត់មានអារម្មណ៍ថា ការសួរនាំនេះនឹងធ្វើឱ្យគាត់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា និងប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពការងាររបស់គាត់ ដូច្នេះ គាត់ក៏សាបព្រោះការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រី និងញុះញង់ឱ្យមានការបះបោរទាស់នឹងការមើលខុសត្រូវរបស់ពួកជំនុំ ដើម្បីកុំឱ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះការប្រឆាំងនោះ។ បន្ទាប់ពីការបណ្ដេញចេញ តើគាត់ទទួលបានការស្គាល់ខ្លួនឯងអ្វីខ្លះ? តើគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ និងកែលម្អអ្វីខ្លះដែរ?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល