បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការមិនបណ្ដេញអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយចេញភ្លាមៗ

18-07-2023

បងកាទីបានឃើញអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយម្នាក់ ដែលមិនបានធ្វើការងារជាក់ស្ដែង ហើយពុំបានលាតត្រដាង ដោះស្រាយជាមួយគាត់ ឬបណ្ដេញគាត់ចេញឱ្យបានទាន់ពេលទេ។ គាត់ធ្វើបែបនេះ ដើម្បីការពារឋានៈរបស់គាត់នៅក្នុងចិត្តអ្នកដទៃ។ ហេតុនេះក៏ធ្វើឱ្យកិច្ចការពួកជំនុំមានការយឺតយ៉ាវ។ តាមរយៈការបើកសម្ដែងពីបន្ទូលព្រះ តើគាត់បានស្គាល់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាខ្លះ តាមរយៈការឆ្លុះបញ្ចាំងនេះ? តើគាត់ផ្លាស់ប្ដូរដោយរបៀបណា? ដើម្បីចង់ដឹង សូមទស្សនាវីដេអូនេះ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល