វីដេអូឯកសារអំពីតន្រ្តីគ្រីស្ទបរិស័ទ | ការងើបឡើង និងការធ្លាក់ចុះនៃចក្រភពរ៉ូម៉ាំង (ឈុតវីដេអូសំខាន់ៗ)

01-03-2021

ចក្រភពរ៉ូមបុរាណបានងើបឡើង ហើយវាត្រូវបានតាំងឡើងសម្រាប់ការសាយភាយនៃគ្រីស្ទសាសនា។ យុគសម័យមាសរបស់វាត្រូវបាននាំមក ដើម្បីតាំងឡើងនូវគ្រីស្ទសាសនាជាសាសនាជាតិរបស់ខ្លួន។ ហើយវាត្រូវបានបំផ្លាញ ដោយសារតែវាបានបៀតបៀនគ្រីស្ទាន។ សូមមើលខ្សែភាពយន្ដគ្រីស្ទានមួយនេះដើម្បីដឹងពីមូលហេតុនៅពីក្រោយនៃការរីកចម្រើន និងការធ្លាក់ចុះនៃចក្រភពរ៉ូម។

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល