វីដេអូឯកសារអំពីតន្រ្តីគ្រីស្ទបរិស័ទ | ការងើបឡើងនៃចក្រភពអង់គ្លេស ជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់មនុស្សជាតិ (ឈុតវីដេអូសំខាន់ៗ)

01-03-2021

តើអ្វីដែលនាំឱ្យចក្រភពអង់គ្លេសដ៏ត្រចះត្រចង់មានការរីកចម្រើន? ហើយតើអ្វីដែលនាំឱ្យប្រទេសនេះមានការធ្លាក់ចុះ? សូមមើលខ្សែភាពយន្ដគ្រីស្ទានរឿង ការងើបឡើងនៃចក្រភពអង់គ្លេស ជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សជាតិ ដើម្បីដឹងកាន់តែច្រើនទៀតអំពីផ្នែកដ៏សំខាន់ដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានដើរតួក្នុងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិ។

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល