វីដេអូអំពីការធ្វើបន្ទាល់ដំណឹងល្អ | ជាប់ខ្នោះ

07-09-2022

គាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទ និងជាវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូប ហើយគាត់ក៏មានគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលមួយដែរ។ ប៉ុន្តែ ដោយសារតែគាត់ជឿលើព្រះជាម្ចាស់ ដូច្នេះ បក្សកុម្មុយនីស្តអាចចាប់ខ្លួនគាត់ បណ្ដេញគាត់ចេញពីការងារ ហើយគ្រួសាររបស់គាត់ក៏នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរ ... ប្ដីរបស់គាត់មិនអាចទ្រាំនឹងការទាំងអស់នេះបាន ដូច្នេះ ប្ដីគាត់ចេះតែព្យាយាមបង្ខំគាត់ឱ្យបោះបង់ជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ចោល។ ពេលប្រឈមនឹងរឿងបែបនេះ តើគាត់ជ្រើសយកជម្រើសបែបណា?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល