បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | តើយើងគួររស់នៅតាមគុណធម៌បែបប្រពៃណីឬទេ?

13-02-2023

កាលនៅក្មេង នាងបានរងឥទ្ធិពលខ្លាំងពីគុណធម៌ប្រពៃណីអំពីការចែកផ្លែសារីរបស់ គង់ រ៉ុង។ នាងចង់ក្លាយជាមនុស្សមានគុណធម៌ និងមានភាពជាមនុស្សល្អក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកដទៃ។ ពេលមានបញ្ហា នាងប្រព្រឹត្តដោយបន្ទាបខ្លួន អត់ធន់ និងសប្បុរស។ តែតាមពិត នាងបានឈឺចាប់ ធ្លាក់ទឹកចិត្ត និងពិបាកចិត្ត។ ពេលនាងអធិស្ឋាន ស្វែងរក ហូប និងផឹកព្រះបន្ទូលព្រះ ចុងក្រោយ នាងបានដឹង ពីអ្វីដែលលាក់កំបាំងពីក្រោយទ្រឹស្តី «ចែកផ្លែសារីរបស់ គង់ រ៉ុង»។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល