ល្ខោនខ្លីគ្រីស្ទាន | ការពិតមិនអាចក្លែងក្លាយ

02-02-2021

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា៖ «ខ្ញុំមកយ៉ាងឆាប់» (វិវរណៈ ២២:១២)។ គ្រាចុងក្រោយគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុត ដើម្បីទទួលការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ ហើយនៅពេលដែលអ្នកជឿនិកាយសាសនាម្នាក់ ឈ្មោះ ស៊ីង ហ័រអេន ស្ដាប់ឮភរិយារបស់គាត់ធ្វើបន្ទាល់ថា ព្រះអម្ចាស់បានយាងត្រលប់មកវិញរួចហើយ គាត់មានចិត្តចង់ស្វែងរក និងសិក្សាអំពីការនេះ។ យ៉ាងណាមិញ គ្រូគង្វាលនៅពួកជំនុំរបស់គាត់ចេះតែព្យាយាមបង្អាក់គាត់ ដោយសូត្រនូវខគម្ពីរថា៖ «ដ្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទក្លែងក្លាយ និងហោរាក្លែងក្លាយ ហើយសម្ដែងទីសម្គាល់ និងការអស្ចារ្យជាច្រើនផង ដើម្បីបញ្ឆោតពួកជ្រើសតាំង ប្រសិនបើអាច» (ម៉ាថាយ ២៤:២៤)។ ហើយនិយាយថា អស់អ្នកណាដែលប្រកាសអំពីការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ គឺជាពួកក្លែងក្លាយ ដោយធ្វើឲ្យលោក ស៊ីង ហ័រអេន ជាប់នៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់។ តាមរយៈការប្រកបគ្នារបស់ភរិយាគាត់ គាត់ចាប់ផ្ដើមយល់អំពីទិដ្ឋភាពនៃសេចក្តីពិតទាក់ទងនឹងការស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទដ៏ពិត និងព្រះគ្រីស្ទក្លែងក្លាយ ហើយនៅទីបំផុត គាត់លែងមានភាពច្របូកច្របល់តទៅទៀតហើយ...។ សូមរីករាយនឹងឈុតអំពី ការពិតមិនអាចក្លែងក្លាយ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល