ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ | កិច្ចការនៅក្នុងយុគសម័យនៃក្រឹត្យវិន័យ

07-08-2022

ចូរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ដើម្បីយល់ពីសាច់រឿងខាងក្នុងអំពីសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សជាតិ យល់ពីសេចក្តីអាថ៌កំបាំងអំពីការយកកំណើតជាមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សារជាតិរបស់ព្រះគ្រីស្ទ កម្មសិទ្ធិ និងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ លទ្ធផល និងវាសនារបស់មនុស្សជាតិ ព្រមទាំងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃសេចក្តីពិត។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល