វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | អ្វីដែលអ្នកជឿព្រះជាម្ចាស់គួរស្វះស្វែងរក | MV

30-08-2020

រាប់​ចាប់​តាំង​ពី​ភាព​ខុស​គ្នា​នៃ​សារជាតិ​របស់ពេត្រុស​ និង​ប៉ូល​

ឯង​គប្បី​យល់​ថា​

​អ្នកទាំងឡាយ​ណា​ដែល​មិន​ស្វែង​រក​ជីវិត​ នឹង​ធ្វើ​ការ​ដោយ​អសារ​ឥត​ការ!​

​អ្នកទាំងឡាយ​ណា​ដែល​មិន​ស្វែង​រក​ជីវិត​ នឹង​ធ្វើ​ការ​ដោយ​អសារ​ឥត​ការ!​

ឯង​ជឿ​លើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ និង​ដើរ​តាម​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ហេតុ​ដូច្នេះ​ នៅ​ក្នុង​ដួងចិត្ត​របស់​ឯង​ ឯង​ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​​

ឯង​ត្រូវ​តែ​កម្ចាត់​ចោល​នូវ​និស្ស័យ​ពុក​រលួយ​របស់​ឯង​

ឯង​ត្រូវ​តែ​ស្វែង​រក​បំពេញ​តាម​បំណង​ព្រះ​ហឫទ័យរបស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ហើយ​ឯង​ត្រូវ​តែ​បំពេញ​ភារកិច្ច​ក្នុង​នាម​ជា​សត្តនិករ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​​

ដោយសារ​ឯង​ជឿ​និង​ដើរ​តាម​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ឯង​គប្បី​ផ្ដល់​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ថ្វាយ​ដល់​ទ្រង់​

ហើយ​មិន​គប្បី​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត ​ឬ​ការ​ទាម​ទារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ឡើយ​

ហើយ​ឯង​គប្បី​សម្រេច​បាននូវ​ការ​បំពេញ​បំណង​ព្រះ​ហឫទ័យរបស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​​

ដោយសារ​ឯង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​មក​

ឯង​គប្បី​ស្ដាប់​បង្គាប់​ព្រះ​អម្ចាស់​ដែល​បាន​បង្កើត​ឯង​មក

ដ្បិត​ឯង​កើត​មក​គ្មាន​អំណាច​ត្រួត​ត្រា​លើខ្លួន​ឯងឡើយ​

និង​គ្មាន​សមត្ថភាព​ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង​លើ​វាសនា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ឯង​ឡើយ​​

ដោយសារ​ឯង​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ឯង​គប្បី​ស្វែង​រក​ភាព​បរិសុទ្ធ​ និង​ការ​បំផ្លាស់បំប្រែ​​

ដោយសារ​ឯង​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ឯង​គប្បី​ស្វែង​រក​ភាព​បរិសុទ្ធ​ និង​ការ​បំផ្លាស់បំប្រែ​​

រាប់​ចាប់​តាំង​ពី​ភាព​ខុស​គ្នា​នៃ​សារជាតិ​របស់ពេត្រុស​ និង​ប៉ូល​

ឯង​គប្បី​យល់​ថា​

​អ្នកទាំងឡាយ​ណា​ដែល​មិន​ស្វែង​រក​ជីវិត​ នឹង​ធ្វើ​ការ​ដោយ​អសារ​ឥត​ការ!​

​អ្នកទាំងឡាយ​ណា​ដែល​មិន​ស្វែង​រក​ជីវិត​ នឹង​ធ្វើ​ការ​ដោយ​អសារ​ឥត​ការ!​

ឯង​ជឿ​លើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ និង​ដើរ​តាម​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ហេតុ​ដូច្នេះ​ នៅ​ក្នុង​ដួងចិត្ត​របស់​ឯង​ ឯង​ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​​

ឯង​ត្រូវ​តែ​កម្ចាត់​ចោល​នូវ​និស្ស័យ​ពុក​រលួយ​របស់​ឯង​

ឯង​ត្រូវ​តែ​ស្វែង​រក​បំពេញ​តាម​បំណង​ព្រះ​ហឫទ័យរបស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ហើយ​ឯង​ត្រូវ​តែ​បំពេញ​ភារកិច្ច​ក្នុង​នាម​ជា​សត្តនិករ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​​

ដោយសារ​ឯង​ជឿ​និង​ដើរ​តាម​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ឯង​គប្បី​ផ្ដល់​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ថ្វាយ​ដល់​ទ្រង់​

ហើយ​មិន​គប្បី​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត ​ឬ​ការ​ទាម​ទារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ឡើយ​

ហើយ​ឯង​គប្បី​សម្រេច​បាននូវ​ការ​បំពេញ​បំណង​ព្រះ​ហឫទ័យរបស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​​

ដោយសារ​ឯង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​មក​

ឯង​គប្បី​ស្ដាប់​បង្គាប់​ព្រះ​អម្ចាស់​ដែល​បាន​បង្កើត​ឯង​មក

ដ្បិត​ឯង​កើត​មក​គ្មាន​អំណាច​ត្រួត​ត្រា​លើខ្លួន​ឯងឡើយ​

និង​គ្មាន​សមត្ថភាព​ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង​លើ​វាសនា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ឯង​ឡើយ​​

ដោយសារ​ឯង​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ឯង​គប្បី​ស្វែង​រក​ភាព​បរិសុទ្ធ​ និង​ការ​បំផ្លាស់បំប្រែ​​

ដោយសារ​ឯង​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ឯង​គប្បី​ស្វែង​រក​ភាព​បរិសុទ្ធ​ និង​ការ​បំផ្លាស់បំប្រែ​​

ដោយសារ​ឯង​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ឯង​គប្បី​ស្វែង​រក​ភាព​បរិសុទ្ធ​ និង​ការ​បំផ្លាស់បំប្រែ​​

ដោយសារ​ឯង​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

ឯង​គប្បី​ស្វែង​រក​ភាព​បរិសុទ្ធ​ និង​ការ​បំផ្លាស់បំប្រែ​​

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល