បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ផលដែលខ្ញុំប្រមូលបានពីការដោះស្រាយជាមួយ

12-02-2023

ដោយសារតែគាត់ចាត់ចែងកិច្ចការស្រោចស្រពមិនបានល្អ គាត់ត្រូវបានអ្នកដឹកនាំលួសកាត់ និងដោះស្រាយ ហើយព្រោះតែខ្លាចក្នុងការទទួលខុសត្រូវ គាត់ព្យាយាមដោះសាយករួចខ្លួន និងគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវ។ ក្រោយមក គាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងមើលពីរឿងនោះ រួចក៏ដឹងថា គាត់ជាមនុស្សគ្មានហេតុផល និងគ្មានការស្ដាប់បង្គាប់សោះឡើយ។ តាមរយៈការបើកសម្ដែង និងការណែនាំចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ តើគាត់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីខ្លួនឯង? តើគាត់អនុវត្ត និងផ្លាស់ប្ដូរបានដោយរបៀបណា?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល