ភាពយន្តពួកជំនុំ | តើនរណានឹងត្រូវលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌មុន នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យាងមក? (សម្រង់វីដេអូពិសេស)

11-03-2023

មនុស្សជាច្រើនដែលជឿលើព្រះអម្ចាស់ជឿថា ដរាបណាពួកគេលះបង់ លះបង់ខ្លួន និងប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការ នោះពួកគេនឹងច្បាស់ជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដំបូងដែលត្រូវបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌។ ប៉ុន្តែតើមានមូលដ្ឋានចំពោះជំនឿបែបនេះ នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ឬទេ? ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា «ប៉ុន្ដែមនុស្សជាច្រើនដែលនៅមុនគេនឹងត្រលប់ទៅជាក្រោយគេ ហើយអ្នកក្រោយនឹងទៅជាមុនវិញ» (ម៉ាថាយ ១៩:៣០)។ «ចៀមខ្ញុំស្គាល់សំឡេងខ្ញុំ» (យ៉ូហាន ១០:២៧)។ វាច្បាស់ណាស់ថា មិនថានរណាម្នាក់អាចត្រូវបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌ឬអត់ គឺត្រូវបានកំណត់ថា ពួកគេឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ឬអត់។ អស់អ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដំបូង ហើយទទួលយកការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ទ្រង់ គឺជាស្រ្តីព្រហ្មចារីឆ្លាតវៃ ហើយពួកគេនឹងត្រូវបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌មុនគេ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល