វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | ខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានតែសេចក្ដីពិត ហើយលែងធ្លាក់ចុះទៀត | MV

20-07-2021

ខ្ញុំបានឃើញសេចក្ដីអាក្រក់ និងភាពងងឹតនៃលោកិយយ៉ាងច្បាស់

ហើយខ្ញុំនឹងលែងដើរតាមទំនោររបស់វាដោយងងឹតងងល់ទៀតហើយ

មានតែព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាប៉ុណ្ណោះទើបអាចសង្គ្រោះមនុស្សបាន

ចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថា នេះជាការពិត

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកសេចក្ដីពិត ហើយដើរតាមទ្រង់?

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅតែឃ្លាតឆ្ងាយតែឯង?

តើខ្ញុំបានលង់ខ្លួនជ្រៅពេក

ដែលខ្ញុំនឹងត្រូវបំផ្លាញដូចមនុស្សល្ងីល្ងើឥតដឹងខ្យល់ឬ?

ខ្ញុំបានឃើញគ្រោះមហន្តរាយលេចចេញមក

ហើយក៏ភ្ញាក់ពីសុបិនដោយក្ដីរន្ធត់

ខ្ញុំមិនប្រាថ្នាឲ្យនៅមានភាពអវិជ្ជមាន និងធ្លាក់ចុះខ្លាំងនោះទេ

ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យរៀបរយឡើង

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងក្រោកឈរឡើង

មិនធ្វើជាមនុស្សកំសាកឡើយ

តែការធ្វើជាអ្នកចម្បាំងទើបជាការត្រាស់ហៅរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានតែសេចក្ដីពិតប៉ុណ្ណោះ

ខ្ញុំចង់តយុទ្ធសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទ

ធ្វើជាបន្ទាល់សម្រាប់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា

ចុះចូលនឹងការរៀបចំរបស់ទ្រង់

ហើយខ្ញុំនឹងស្ដាប់បង្គាប់ ព្រមទាំងដើរតាមទ្រង់

អស់មួយជីវិត អស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំ

អស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានតែសេចក្ដីពិតប៉ុណ្ណោះ

ខ្ញុំចង់តយុទ្ធសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទ

ធ្វើជាបន្ទាល់សម្រាប់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា

ចុះចូលនឹងការរៀបចំរបស់ទ្រង់

ហើយខ្ញុំនឹងស្ដាប់បង្គាប់ ព្រមទាំងដើរតាមទ្រង់

អស់មួយជីវិត អស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល