វីដេអូឯកសារអំពីតន្រ្តីគ្រីស្ទបរិស័ទ | ព្រះជាម្ចាស់កំពុងយាងមកផែនដី ហើយក្លាយជាតង្វាយលោះបាប (ឈុតវីដេអូសំខាន់ៗ)

01-03-2021

ក្នុងអំឡុងពេលនៃយុគសម័យនៃព្រះគុណ ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានយាងមកក្នុងចំណោមមនុស្ស ហើយត្រូវបានគេឆ្កាងសម្រាប់ជាប្រយោគដល់មនុស្ស។ ទ្រង់បានរំដោះមនុស្សចេញពីចំណងនៃក្រឹត្យវិន័យ ហើយដោយសារតែដង្វាយអំពើបាប មនុស្សបានរីករាយនឹងសេចក្ដីស្រលាញ់និងសេចក្ដីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអម្ចាស់... ។ ការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានបញ្ចប់យុគសម័យចាស់នៃការរឹតត្បិតដោយក្រឹត្យវិន័យ ហើយនាំមនុស្សជាតិចូលទៅក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយ។ ក្នុងពេលនេះ វាបានធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងរវាងព្រះ និងមនុស្សប្រសើរឡើង ហើយបានបើកឱ្យមានការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនូវកិច្ចការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិ។

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល