វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | ព្រះជាម្ចាស់ដែលយកកំណើតជាមនុស្សមានលក្ខណៈសក្តិសមជាងចំពោះកិច្ចការនៃការសង្គ្រោះ | MV

02-06-2021

នៅគ្រាចុងក្រោយ ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកិច្ចការជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់

ដោយបង្ហាញសញ្ញាណនៃព្រះជា​ម្ចាស់​ដែលយកកំណើតជាមនុស្ស

ដោយសារតែមនុស្សដែលមានសាច់ឈាមពុករលួយត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះ

មិនមែនវិញ្ញាណសាតាំងទេដែលត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់ទេ

ដូច្នេះ ការជំនុំជម្រះមិនត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងពិភពខាងវិញ្ញាណឡើយ

ប៉ុន្តែត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងចំណោមមនុស្សវិញ

ប្រសិនបើការជំនុំជម្រះត្រូវបានធ្វើដោយផ្ទាល់ ដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់

នោះវានឹងមិនគ្របដណ្ដប់មនុស្សទាំងអស់ឡើយ

លើសពីនេះទៀត កិច្ចការបែបនេះនឹងពិបាកឲ្យមនុស្សទទួលយក

ព្រោះព្រះវិញ្ញាណមិនអាចយាងមកមុខទល់នឹងមុខជាមួយមនុស្សឡើយ

ដោយសារតែហេតុផលនេះ វានឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលមួយរំពេចឡើយ

ហើយមនុស្សក៏មិនអាចមើលឃើញនិស្ស័យ

ដែលមិនអាចប្រកែកបានរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្បាស់នោះដែរ

គ្មាននរណាម្នាក់ប្រសើរជាងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាច់ឈាមនោះ​ទេ

សម្រាប់​កិច្ចការជំនុំជម្រះសេចក្តីពុករលួយនៃសាច់ឈាមរបស់មនុស្ស​

គ្មាននរណាម្នាក់ប្រសើរជាងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាច់ឈាមនោះ​ទេ

សម្រាប់​កិច្ចការជំនុំជម្រះសេចក្តីពុករលួយនៃសាច់ឈាមរបស់មនុស្ស​

សាតាំងអាចចាញ់ទាំងស្រុងបាន លុះត្រាតែព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាច់ឈាម

ធ្វើការជំនុំជម្រះសេចក្តីពុករលួយរបស់មនុស្សជាតិ

ដោយមានលក្ខណៈដូចមនុស្ស ដែលមានភាពជាមនុស្សសាមញ្ញ

ទ្រង់អាចជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់លើសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្ស

នេះគឺជាសញ្ញាមួយអំពីភាពបរិសុទ្ធពីដើមរបស់ទ្រង់

និងអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់

មានតែព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅកន្លែងនេះមួយប៉ុណ្ណោះ

ដែលទ្រង់អាចជំនុំជម្រះមនុស្សបាន

ព្រោះថាទ្រង់មានសេចក្តីពិត និងសេចក្តីសុចរិត

គ្មាននរណាដែលគ្មានសេចក្ដីទាំងនេះសក្តិសមនឹងជំនុំជម្រះគេឡើយ

បើកិច្ចការនេះត្រូវបានធ្វើដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់

នោះវានឹងមិនមានន័យថាជាជ័យជម្នះលើសាតាំងឡើយ​

ព្រះវិញ្ញាណត្រូវទទួលបានការលើកតម្កើងខ្លាំងជាងមនុស្សដែលរមែងនឹងស្លាប់

ព្រះអង្គបរិសុទ្ធ និងមានជ័យជម្នះលើសាច់ឈាម

ប្រសិនបើព្រះវិញ្ញាណបានធ្វើកិច្ចការនេះដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់

នោះទ្រង់មិនអាចជំនុំជម្រះការបះបោររបស់មនុស្សទាំងអស់

ហើយក៏មិនអាចបើកសម្ដែងគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់មនុស្សបានដែរ

គ្មាននរណាម្នាក់ប្រសើរជាងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាច់ឈាមនោះ​ទេ

សម្រាប់​កិច្ចការជំនុំជម្រះសេចក្តីពុករលួយនៃសាច់ឈាមរបស់មនុស្ស​

គ្មាននរណាម្នាក់ប្រសើរជាងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាច់ឈាមនោះ​ទេ

សម្រាប់​កិច្ចការជំនុំជម្រះសេចក្តីពុករលួយនៃសាច់ឈាមរបស់មនុស្ស​

សម្រាប់កិច្ចការនៃការជំនុំជម្រះ

ក៏ត្រូវអនុវត្តតាមរយៈសញ្ញាណរបស់មនុស្សអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែរ

ហើយមនុស្សមិនដែលមានសញ្ញាណណាមួយអំពីព្រះវិញ្ញាណទេ

ដូច្នេះ ព្រះវិញ្ញាណមិនអាចបង្ហាញអំពីសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សឡើយ

ហើយក៏មិនអាចលាតត្រដាងទាំងស្រុងអំពីសេចក្តីទុច្ចរិតនោះដែរ

ព្រះជា​ម្ចាស់​ដែលយកកំណើតជាមនុស្ស

គឺជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អស់អ្នកដែលមិនស្គាល់ទ្រង់

តាមរយៈការជំនុំជម្រះសញ្ញាណ និងការប្រឆាំងរបស់មនុស្ស

នោះ​ព្រះអង្គលាតត្រដាងការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់មនុស្សជាតិ

លទ្ធផលនៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសាច់ឈាម

គឺស្ដែងចេញឲ្យឃើញច្បាស់ជាងលទ្ធផលនៃកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណទៅទៀត

ដូច្នេះ ការជំនុំជម្រះមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយព្រះវិញ្ញាណផ្ទាល់ឡើយ

ប៉ុន្តែ វាជាកិច្ចការរបស់ព្រះជា​ម្ចាស់​ដែលយកកំណើតជាមនុស្ស

គ្មាននរណាម្នាក់ប្រសើរជាងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាច់ឈាមនោះ​ទេ

សម្រាប់​កិច្ចការជំនុំជម្រះសេចក្តីពុករលួយនៃសាច់ឈាមរបស់មនុស្ស​

គ្មាននរណាម្នាក់ប្រសើរជាងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាច់ឈាមនោះ​ទេ

សម្រាប់​កិច្ចការជំនុំជម្រះសេចក្តីពុករលួយនៃសាច់ឈាមរបស់មនុស្ស​

ចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាច់ឈាម

មនុស្សអាចមើលឃើញ និងអាចប៉ះពាល់បាន

ដូច្នេះ ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាច់ឈាមអាចយកឈ្នះលើមនុស្សបានទាំងស្រុង

នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាច់ឈាម

មនុស្សវិវឌ្ឍពីការប្រឆាំងទៅជាការស្ដាប់បង្គាប់

ពីការបៀតបៀនទៅជាការទទួលយក

ពីសញ្ញាណទៅជាចំណេះដឹង និងការបដិសេធទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់

ទាំងនេះជាផលនៃកិច្ចការរបស់ព្រះជា​ម្ចាស់​ដែលយកកំណើតជាមនុស្ស

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល