បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ព្រះបន្ទូលបានប្រទានឱ្យខ្ញុំមានជំនឿនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាក

03-04-2023

គាត់ត្រូវបានកាត់ទោសគាត់ឱ្យទទួលការអប់រំកែប្រែជាថ្មី តាមរយៈការធ្វើពលកម្មរយៈពេលបីឆ្នាំ ព្រោះតែការផ្សាយដំណឹងល្អ។ បរិយាកាសដ៏ឈឺចាប់ និងធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះ បានធ្វើឱ្យគាត់មានអារម្មណ៍វេទនាជាខ្លាំង។ ក្នុងពេលនៅទីនោះ គាត់ទទួលបានសំបុត្រមួយពីបងប្អូនប្រុសស្រីនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារ។ ការដកស្រង់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បានជំរុញចិត្តគាត់ និងបងប្អូនស្រីៗផ្សេងទៀត ហើយចាប់ពីពេលនោះមក ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំរំលត់ដំដែលមានការតាមដានយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ តើគាត់បានពឹងអាងលើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឆ្លងផុតពីការលំបាកមួយទៅការលំបាកមួយទៀត? តើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដឹកនាំពួកគេយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឆ្លងផុតគ្រាដ៏ឈឺចាប់ និងខ្មៅងងឹតទាំងនោះ? ដើម្បីស្វែងយល់ សូមអញ្ជើញទស្សនារឿង ព្រះបន្ទូលបានប្រទានឱ្យខ្ញុំមានជំនឿនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាក។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល