ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ | "ការបង្ហាញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បានចាប់ផ្តើមសម័យកាលថ្មីមួយ" | សម្រង់​សម្ដីទី ៧១

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ | "ការបង្ហាញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បានចាប់ផ្តើមសម័យកាលថ្មីមួយ" | សម្រង់​សម្ដីទី ៧១

15 |28-28-2020

ផែនការគ្រប់គ្រងរយៈពេលប្រាំមួយពាន់ឆ្នាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ កំពុងខិតទៅរកទីបញ្ចប់ ហើយច្រកទ្វារនគរព្រះជាម្ចាស់បានបើកជាស្រេចសម្រាប់អស់អ្នកដែលស្វែងរកការបង្ហាញវត្តមានរបស់ទ្រង់។ បងប្អូនប្រុសស្រីអើយ តើអ្នករាល់គ្នាកំពុងរង់ចាំអ្វីទៀត? តើអ្នករាល់គ្នាកំពុងស្វែងរកអ្វី? តើអ្នករាល់គ្នាកំពុងរង់ចាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញវត្តមានមែនទេ? តើអ្នកកំពុងរកមើលស្នាមព្រះបាទារបស់ទ្រង់មែនទេ? មនុស្សចង់ឃើញការបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងដល់ម្ល៉ឹង! ហើយការស្វែងរកស្នាមព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់អីក៏លំបាកដល់ម្ល៉េះ! នៅក្នុងសម័យបែបនេះ នៅក្នុងពិភពមួយបែបនេះ តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអាចមើលឃើញថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញវត្តមានមក? តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដើរឲ្យទាន់លំអាននៃព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់? អស់អ្នកដែលរង់ចាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញវត្តមាន តែងមានសំណួរបែបនេះ។ អ្នករាល់គ្នាគិតពិចារណាអំពីសំណួរទាំងនេះជាច្រើនលើកច្រើនសា ប៉ុន្តែតើបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយ? តើព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញវត្តមាននៅទីណា? តើស្នាមព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីណា? តើអ្នករាល់គ្នាមានចម្លើយហើយឬនៅ? មនុស្សជាច្រើននឹងឆ្លើយបែបនេះថា៖ “ព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយដែលដើរតាមទ្រង់ ហើយស្នាមព្រះបាទារបស់ទ្រង់ គឺនៅក្នុងចំណោមយើងរាល់គ្នា។ ចម្លើយគឺងាយស្រួលបែបនេះឯង!” នរណាក៏អាចផ្តល់ចម្លើយដែលមានជាលំនាំស្រាប់បានដែរ ប៉ុន្តែ តើអ្នករាល់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនៃការបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឬស្នាមព្រះបាទារបស់ទ្រង់ដែរឬទេ? ការបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សំដៅលើការយាងមកកាន់ផែនដីរបស់ទ្រង់ ដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដោយផ្ទាល់។ ទ្រង់នឹងយាងចុះមកក្នុងចំណោមមនុស្សលោកដើម្បីបំពេញកិច្ចការនៃការបង្កើតសម័យកាលមួយ និងបញ្ចប់សម័យកាលមួយដែរ ដោយប្រើអត្តសញ្ញាណ និងនិស្ស័យរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ និងក្នុងលក្ខណៈដែលទ្រង់មានស្រាប់។ ការបង្ហាញវត្តមានក្នុងលក្ខណៈបែបនេះ គឺមិនជាទម្រង់នៃពិធីណាមួយឡើយ។ វាមិនមែនជាសញ្ញា ជារូបភាព ជាអព្ភូតហេតុ ឬជាការនិមិត្តដ៏ធំអស្ចារ្យអ្វីនោះទេ ហើយវាក៏មិនមែនជាដំណើរនៃកិច្ចការសាសនាអ្វីដែរ។ វាគឺជាសេចក្តីពិត និងជាសច្ចភាពជាក់ស្តែង ដែលមនុស្សអាចប៉ះពាល់ និងអាចមើលឃើញបាន។ ការបង្ហាញវត្តមានក្នុងលក្ខណៈបែបនេះ គឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យតែបាន ឬសម្រាប់ជាការសន្យារយៈពេលខ្លីនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញ វាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការនៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់។ ការបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺសុទ្ធតែមានអត្ថន័យខ្លឹមសារជានិច្ច និងតែងមានទំនាក់ទំនងខ្លះៗទៅនឹងផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់។ “ការបង្ហាញវត្តមាន” ដែលសំដៅដល់ក្នុងទីនេះ គឺខុសគ្នាទាំងស្រុងពី “ការបង្ហាញវត្តមាន” ផ្សេងទៀត ដែលព្រះជាម្ចាស់ណែនាំ ដឹកនាំ និងបំភ្លឺគំនិតដល់មនុស្ស។ ព្រះជាម្ចាស់បំពេញកិច្ចការដ៏វិសេសរបស់ទ្រង់ក្នុងចំណែកណាមួយ រៀងរាល់ពេលដែលទ្រង់បង្ហាញវត្តមានរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់។ កិច្ចការនេះ គឺខុសគ្នាពីកិច្ចការនៃសម័យផ្សេងទៀត។ កិច្ចការនេះ មនុស្សមិនអាចស្រមៃនឹកដល់ និងមិនដែលធ្លាប់បានជួបប្រទះពីមុនមកឡើយ។ វាជាកិច្ចការដែលចាប់ផ្តើមនូវសម័យកាលថ្មីមួយ និងបញ្ចប់ទៅវិញនូវសម័យកាលមុន ហើយវាគឺជាទម្រង់នៃកិច្ចការថ្មីដែលបានកែលម្អរួច សម្រាប់ជាការសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោក។ បន្ថែមលើនេះ វាគឺជាកិច្ចការដែលនាំមនុស្សទៅកាន់សម័យកាលថ្មីមួយទៀត។ នេះហើយគឺជាអត្ថន័យនៃការបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់។

នៅពេលណាដែលអ្នករាល់គ្នា បានយល់អំពីអត្ថន័យនៃការបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ តើអ្នកគប្បីត្រូវស្វែងរកស្នាមព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយរបៀបណា? សំណួរនេះ មិនពិបាកពន្យល់នោះទេ៖ នៅទីណាដែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញវត្តមាន នៅទីនោះហើយដែលអ្នកនឹងឃើញស្នាមព្រះបាទារបស់ទ្រង់។ ការពន្យល់បែបនេះ ស្តាប់ទៅដូចជាត្រង់ៗពេក ប៉ុន្តែមិនងាយស្រួលនឹងអនុវត្តនោះទេ ត្បិតមនុស្សជាច្រើនពុំបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញព្រះវត្តមាននៅទីណានោះទេ កាន់តែមិនដឹងថា ទ្រង់អាចនឹងបង្ហាញព្រះវត្តមាននៅទីណា ឬទ្រង់គួរបង្ហាញព្រះវត្តមាននៅទីណាឡើយ។ មនុស្សខ្លះជឿទាំងមិនបានគិតថា នៅទីណាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងបំពេញកិច្ចការ នៅទីនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញព្រះវត្តមាន។ ឬម៉្យាងទៀត ពួកគេជឿថា នៅទីណាដែលមានបុគ្គលជានិមិត្តរូបខាងវិញ្ញាណ នៅទីនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញព្រះវត្តមាន។ ឬម្យ៉ាងទៀត ពួកគេជឿថា នៅទីណាដែលមានបុគ្គលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បី នៅទីនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញព្រះវត្តមាន។ ក្នុងពេលនេះ យើងសូមទុករឿងដែលថាជំនឿបែបនេះត្រឹមត្រូវឬខុសនោះមួយឡែកសិន។ ដើម្បីពន្យល់សំណួរបែបនេះ យើងត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់ជាមុនសិន។ យើងកំពុងស្វែងរកស្នាមព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់។ យើងមិនមែនកំពុងស្វែងរកព្រះអាទិទេពនោះទេ ហើយយើងក៏មិនបានកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីដែរ គឺយើងកំពុងស្វែងរកស្នាមព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ក្នុងហេតុផលនេះ ដោយសារយើងកំពុងស្វែងរកស្នាមព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់ វាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ពីព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាំផ្ញើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដោយសារនៅទីណាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលនូវពាក្យថ្មីៗ នោះព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺនៅទីនោះ ហើយនៅទីណាដែលមានស្នាមព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅទីនោះហើយដែលមានស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ នៅទីណាដែលមានការបើកសម្តែងអំពីព្រះជាម្ចាស់ នៅទីនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញព្រះវត្តមាន ហើយនៅទីណាដែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញព្រះវត្តមាន នៅទីនោះហើយដែលមានសេចក្តីពិត ហើយជីវិតក៏កើតមានដែរ។ អ្នករាល់គ្នាបានព្រងើយកន្តើយចំពោះពាក្យថា “ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីពិត ជាផ្លូវ និងជាជីវិត” ក្នុងការស្វែងរកស្នាមព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ហេតុដូចនេះ មានមនុស្សជាច្រើនពុំជឿថា ពួកគេបានរកឃើញស្នាមព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយរឹតតែមិនទទួលស្គាល់នូវការបង្ហាញព្រះវត្តមានរបស់ទៀត ទោះបីជាពួកគេទទួលបានសេចក្តីពិតក៏ដោយ។ នេះគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់! ការបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ មិនអាចត្រូវទៅនឹងជំនឿរបស់មនុស្សបានទេ ហើយទ្រង់រឹតតែមិនអាចបង្ហាញព្រះវត្តមានតាមបង្គាប់របស់មនុស្សលោកបានដែរ។ នៅពេលទ្រង់បំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ព្រះជាម្ចាស់សម្រេចព្រះហឫទ័យនិងធ្វើផែនការរបស់ទ្រង់ដោយព្រះអង្គឯង។ បន្ថែមលើនេះ ទ្រង់មានគោលដៅ និងវិធីសាស្រ្តផ្ទាល់ព្រះអង្គឯង។ មិនថាកិច្ចការអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើនោះទេ ទ្រង់ពុំចាំបាច់ត្រូវការពិភាក្សាជាមួយមនុស្សលោក ឬស្នើសុំយោបល់ពីពួកគេឡើយ និងមិនចាំបាច់ប្រាប់ឲ្យមនុស្សរាល់គ្នាដឹងអំពីកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត នេះគឺជានិស្ស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលមនុស្សគ្រប់រូបគប្បីត្រូវសម្គាល់។ ប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមានបំណងចង់ឃើញការបង្ហាញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ចង់ដើរតាមស្នាមព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់ នោះអ្នកត្រូវដើរចេញពីជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមុនសិន។ អ្នកមិនត្រូវទាមទារឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនេះ ឬធ្វើនោះទេ ហើយអ្នកមិនត្រូវដាក់ទ្រង់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ខ្លួន និងកំណត់ព្រំដែនទ្រង់ នៅក្នុងជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកគប្បីសួររកវិធីស្វែងរកស្នាមព្រះបាទាទ្រង់ វិធីទទួលយកការបង្ហាញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងវិធីចុះចូលទៅក្នុងកិច្ចការថ្មីរបស់ព្រះជាម្ចាស់៖ នេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សលោកគប្បីត្រូវធ្វើ។ ដោយសារមនុស្សមិនមែនជាសេចក្តីពិត និងមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីពិត នោះគេត្រូវស្វែងរក ទទួលយក និងគោរពតាម[ទ្រង់]។

មិនថាអ្នកជាជនជាតិអាមេរិក អង់គ្លេស ឬជាតិសាសន៍ដទៃនោះទេ អ្នកគប្បីដើរចេញពីរនាំងជាតិសាសន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដោយបន្ទាបខ្លួនរបស់អ្នក និងគិតពីកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមទស្សនៈនៃមនុស្សលោកដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឡើងមក។ ក្នុងលក្ខណៈនេះ អ្នកនឹងមិនដាក់ព្រំដែនចំពោះស្នាមព្រះបាទារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ។ នេះគឺដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះ មានមនុស្សជាច្រើនយល់ថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងពូជសាសន៍ណាមួយ ឬក្នុងចំណោម[ក្រុម]មនុស្សណាមួយ។ កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ពិតជាមានអត្ថន័យពិសេសខ្លាំងណាស់ ហើយការបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់! តើជំនឿ និងគំនិតរបស់មនុស្សអាចធ្វើការវាស់ស្ទង់បានដោយរបៀបណា? ហើយហេតុនេះបានជាខ្ញុំនិយាយថា អ្នកគប្បីទម្លុះបញ្ហាជំនឿជាតិសាសន៍ និងពូជសាសន៍ដើម្បីស្វែងរកការបង្ហាញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ មានតែការធ្វើបែបនេះទេ ទើបអ្នកនឹងមិនជាប់ឃុំនៅក្នុងជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ហើយមានតែការធ្វើបែបនេះទេ ទើបអ្នកនឹងមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ការបង្ហាញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ បើពុំដូច្នោះទេ អ្នកនឹងស្ថិតក្នុងភាពងងឹតជាដរាប និងមិនអាចទទួលបានការសព្វព្រះហឫទ័យពីព្រះជាម្ចាស់ឡើយ។

ដកស្រង់ពី «ការបង្ហាញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បានចាប់ផ្តើមសម័យកាលថ្មីមួយ»

បង្ហាញ​ឲ្យ​ច្រើន
តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈMessenger

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល