វីដេអូឯកសារអំពីតន្រ្តីគ្រីស្ទបរិស័ទ | ការបំផ្លាញផែនដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដោយទឹកជំនន់ (ឈុតវីដេអូសំខាន់ៗ)

24-02-2021

នៅពេលអ្នកមើលខ្សែភាពយន្ដគ្រីស្ទានដ៏អស្ចារ្យរឿង ការបំផ្លាញផែនដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយទឹកជំនន់ នោះអ្នកនឹងបានឃើញពីនិស្ស័យសុចរិត និងបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រមទាំងការយកព្រះទ័យទុកដាក់ និងព្រះទ័យមេត្ដាករុណាសម្រាប់មនុស្សជាតិ ហើយអ្នកក៏នឹងបានឃើញនូវផ្លូវទៅរកសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកណ្ដាលគ្រោះមហន្ដរាយផងដែរ។

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល