បទចម្រៀង សរសើរតម្កើង | សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សជាតិគឺពិតប្រាកដ និងជាក់ស្តែង

22-11-2020

សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សលោក

បង្ហាញឲ្យឃើញជាចម្បងនៅក្នុងការសម្រេចកិច្ចការរបស់ទ្រង់

ខណៈពេលដែលសាច់ឈាម ចំពោះការសង្គ្រោះមនុស្សដោយផ្ទាល់

ធ្វើការនិយាយ និងការ​រស់នៅ​ទល់មុខគ្នាជាមួយ​ពួកគេ

ដោយមិននៅឆ្ងាយសូម្បីតែបន្តិច ដោយគ្មានលេស

និងខណៈពេលមានភាពជាក់ស្តែងទាំងស្រុង

ទ្រង់សង្រោះមនុស្សក្នុងទំហំ

ដែលទ្រង់អាច​ក្លាយជាសាច់ឈាម ហើយ​ឆ្លងកាត់

សេចក្តីឈឺចាប់រាប់សិបឆ្នាំជាមួយមនុស្ស​នៅក្នុងលោកីយ៍

ទាំងអស់នេះ ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់

និងសេចក្ដីអាណិត​មេត្ដា​របស់ទ្រង់ដល់មនុស្សជាតិ

ទាំងអស់នេះ ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់

និងសេចក្ដីអាណិត​មេត្ដា​របស់ទ្រង់ដល់មនុស្សជាតិ

ក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សគឺឥតលក្ខខណ្ឌ

និងគ្មានការទាមទារអ្វីឡើយ

តើទ្រង់ទទួលបានអ្វីខ្លះពីពួកគេវិញ?

មនុស្សសោះកក្រោះដាក់ព្រះជាម្ចាស់

តើនរណាដែលអាចចាត់ទុកព្រះជាម្ចាស់ដូចជាព្រះ?

មនុស្សមិនផ្តល់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់នូវភាពស្រនុកសុខស្រួលសូម្បីតែបន្តិច

មកទល់សព្វថ្ងៃ ព្រះជាម្ចាស់នៅមិនទាន់បានទទួល

ក្តីស្រឡាញ់ពិតពីមនុស្សជាតិនៅឡើយទេ

ព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែបន្តប្រទានឲ្យ និងផ្គត់ផ្គង់ដោយមិនគិតដល់ខ្លួនឯង

ព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែបន្តប្រទានឲ្យ និងផ្គត់ផ្គង់ដោយមិនគិតដល់ខ្លួនឯង

មនុស្សមិនផ្តល់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់នូវភាពស្រនុកសុខស្រួលសូម្បីតែបន្តិច

មកទល់សព្វថ្ងៃ ព្រះជាម្ចាស់នៅមិនទាន់បានទទួល

ក្តីស្រឡាញ់ពិតពីមនុស្សជាតិនៅឡើយទេ

ព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែបន្តប្រទានឲ្យ និងផ្គត់ផ្គង់ដោយមិនគិតដល់ខ្លួនឯង

ព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែបន្តប្រទានឲ្យ និងផ្គត់ផ្គង់ដោយមិនគិតដល់ខ្លួនឯង

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល