វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | ទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ | MV

14-03-2021

ឱ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាអើយ គឺជាទ្រង់ហើយស្រឡាញ់ទូលបង្គំនោះ

ទ្រង់បានជ្រើសរើសទូលបង្គំចេញពីពិភពលោកដ៏ស្មោកគ្រោក​!

ដូច្នេះ ទូលបង្គំសូមចូលមកចំពោះទ្រង់

មែនហើយ ទូលបង្គំសូមចូលមកចំពោះទ្រង់

ដោយរស់នៅជីវិតនៃពួកជំនុំ

ទាំងរីករាយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ដោយមានព្រះពរបែបនេះ

គឺជាទ្រង់ដែលកំពុងតែលើកទូលបង្គំឡើងនៅថ្ងៃនេះ!

ឱ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាអើយ

ទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់

ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទូលបង្គំចង់ធ្វើ

គឺតបស្នងចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់វិញ

អ្វីដែលទូលបង្គំចង់ធ្វើ គឺបំពេញភារកិច្ចរបស់ទូលបង្គំដែលមានចំពោះទ្រង់

ទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់

ហើយទូលបង្គំនឹងតបស្នងចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់វិញ!

នេះជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទូលបង្គំចង់ធ្វើ

ឱ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាអើយ ទ្រង់យាងមកកណ្ដាលចំណោមពួកជំនុំ

ទ្រង់បានសម្ដែងសេចក្តីពិតអំពីនិស្ស័យដ៏ពុករលួយរបស់យើង

ទ្រង់លួសកាត់ និងដោះស្រាយជាមួយយើងខ្ញុំ

មែនហើយ ទ្រង់លួសកាត់ និងដោះស្រាយជាមួយយើងខ្ញុំ

ពោលគឺជាមួយការបះបោរ និងការប្រឆាំងគ្រប់យ៉ាងរបស់យើង

ទ្រង់ជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងការស្រមើស្រមៃ

និងសញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីលាងសម្អាតយើង

ឱ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាអើយ

ទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់

ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទូលបង្គំចង់ធ្វើ

គឺតបស្នងចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់វិញ

អ្វីដែលទូលបង្គំចង់ធ្វើ គឺបំពេញភារកិច្ចរបស់ទូលបង្គំដែលមានចំពោះទ្រង់

ទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់

ហើយទូលបង្គំនឹងតបស្នងចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់វិញ!

នេះជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទូលបង្គំចង់ធ្វើ

ឱ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាអើយ ទ្រង់បានសង្រ្គោះយើង

ទ្រង់មានបន្ទូលរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ និងស្រោចទឹកយើង

តាមរយៈទុក្ខលំបាក និងទុក្ខវេទនារបស់ទូលបង្គំ

គ្រប់ទាំងទុក្ខលំបាក និងទុក្ខវេទនារបស់ទូលបង្គំ

ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តែងតែនៅក្បែរទូលបង្គំជានិច្ច

តាមរយៈការរស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់

ទូលបង្គំបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតទូលបង្គំ

ឱ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាអើយ

ទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់

ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទូលបង្គំចង់ធ្វើ

គឺតបស្នងចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់វិញ

អ្វីដែលទូលបង្គំចង់ធ្វើ គឺបំពេញភារកិច្ចរបស់ទូលបង្គំដែលមានចំពោះទ្រង់

ទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់

ហើយទូលបង្គំនឹងតបស្នងចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់វិញ!

នេះជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទូលបង្គំចង់ធ្វើ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល