ទំនុកតម្កើង​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ | មនុស្សជាតិទាំងអស់គួរតែថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់

19-02-2021

ជំនឿដ៏ពិតលើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាការជឿលើទ្រង់

ដោយគ្រាន់តែចង់បានសេចក្តីសង្រ្គោះ

និងចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនោះទេ

ហើយវាក៏មិនមែនគ្រាន់តែចង់មានលក្ខណៈជាមនុស្សនោះដែរ

ហើយវាក៏មិនមែនគ្រាន់តែចង់មានលក្ខណៈជាមនុស្សនោះដែរ

ជាការពិត មនុស្សមិនគួរមានទស្សនៈថា

សេចក្តីជំនឿគ្រាន់តែជាការជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់មួយអង្គ

និងជឿថា ទ្រង់ជាសេចក្តីពិត ជាផ្លូវ

ជាជីវិត ហើយគ្មានអ្វីលើសពីនេះទៀតនោះឡើយ

ជាការពិត មនុស្សមិនគួរមានទស្សនៈថា

សេចក្តីជំនឿគ្រាន់តែជាការជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់មួយអង្គ

និងជឿថា ទ្រង់ជាសេចក្តីពិត ជាផ្លូវ

ជាជីវិត ហើយគ្មានអ្វីលើសពីនេះទៀតនោះឡើយ

សេចក្តីជំនឿបែបនេះមិនបានជួយឲ្យអ្នកទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់

និងជឿថាទ្រង់ជាព្រះសោយរាជ្យលើរបស់សព្វសារពើ

ជឿថាទ្រង់ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ចេស្ដា

ជឿថាទ្រង់បានបង្កើតរបស់សព្វសារពើនៅក្នុងពិភពលោក

និងជឿទៀតថា ទ្រង់ជាព្រះដ៏វិសេសឯក និងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឡើយ

សេចក្តីជំនឿមិនគ្រាន់តែជាការជឿលើការពិតនេះនោះឡើយ

ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យអ្នកថ្វាយគ្រប់ទាំងភាវៈ និងដួងចិត្តទាំងអស់

របស់អ្នកដល់ទ្រង់ និងចុះចូលចំពោះទ្រង់

ពោលគឺអ្នកគួរតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ អនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់អ្នក

ហើយរីករាយក្នុងការបម្រើទ្រង់

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចធ្វើបានសម្រាប់ទ្រង់ អ្នកគួរតែធ្វើចុះ

ការនេះមិនមែនមានន័យថា មានតែអស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ទុកជាមុន

និងបានជ្រើសរើស ទើបអាចជឿលើទ្រង់នោះឡើយ

តាមការពិត មនុស្សជាតិទាំងអស់គួរតែថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទ្រង់ និងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់

ដោយសារតែមនុស្សជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះជាម្ចាស់

ការនេះមិនមែនមានន័យថា មានតែអស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ទុកជាមុន

និងបានជ្រើសរើស ទើបអាចជឿលើទ្រង់នោះឡើយ

តាមការពិត មនុស្សជាតិទាំងអស់គួរតែថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទ្រង់ និងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់

ដោយសារតែមនុស្សជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះជាម្ចាស់

ការនេះមិនមែនមានន័យថា មានតែអស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ទុកជាមុន

និងបានជ្រើសរើស ទើបអាចជឿលើទ្រង់នោះឡើយ

តាមការពិត មនុស្សជាតិទាំងអស់គួរតែថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទ្រង់ និងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់

ដោយសារតែមនុស្សជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះជាម្ចាស់

ការនេះមិនមែនមានន័យថា មានតែអស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ទុកជាមុន

និងបានជ្រើសរើស ទើបអាចជឿលើទ្រង់នោះឡើយ

តាមការពិត មនុស្សជាតិទាំងអស់គួរតែថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទ្រង់ និងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់

ដោយសារតែមនុស្សជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះជាម្ចាស់

ដោយសារតែមនុស្សជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះជាម្ចាស់

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល