ទំនុកតម្កើងនៃដំណឹងល្អ | មានពរហើយ អស់អ្នកដែលទទួលយកកិច្ចការថ្មីរបស់ព្រះជាម្ចាស់

13-02-2021

មានពរហើយអស់អ្នកដែលអាចស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះសូរសៀងនា

ពេលបច្ចុប្បន្ននៃរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

មិនថាពួកគេធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងណា

ឬមួយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងពួកគេបែបណានោះទេ

អស់អ្នកដែលទទួលបានកិច្ចការចុងក្រោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់

គឺជាអ្នកដែលទទួលបានព្រះពរខ្លាំងបំផុតហើយ

ហើយអស់អ្នកដែលមិនអាចដើរតាមកិច្ចការចុងក្រោយ

នាពេលបច្ចុប្បន្នទេ គឺត្រូវបានលុបបំបាត់ចេញ

ព្រះជាម្ចាស់ចង់បានអស់អ្នកដែលអាចទទួលនូវពន្លឺថ្មី

ហើយព្រះអង្គចង់បានអ្នកដែលទទួលយក

និងស្គាល់កិច្ចការចុងក្រោយបំផុតរបស់ព្រះអង្គ

ក្រមុំព្រហ្មចារីអាចស្វែងរកនូវកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់

និងស្វែងយល់នូវអ្វីដែលថ្មី

ហើយលើសពីនេះទៅទៀត គេអាចដកចេញនូវសញ្ញាណចាស់ៗ

និងគោរពតាមកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន

ក្រុមមនុស្សប្រភេទនេះ ជាក្រុមមនុស្សដែល

ទទួលនូវកិច្ចការថ្មីបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ន

គឺជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ទុកជាមុន

តាំងពីមុនយុគសម័យនានាទៅទៀត

ហើយពួកគេជាមនុស្សដែលមានពរបំផុត

អ្នករាល់គ្នាស្ដាប់ឮនូវព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ដូចនេះនៅទូទាំងស្ថានសួគ៌ និងផែនដី ព្រមទាំងនៅ

គ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់ គ្មាននរណាម្នាក់មានពរជាងអ្នករាល់គ្នា

គ្មាននរណាម្នាក់មានពរជាងអ្នករាល់គ្នា ដែលជាក្រុមមនុស្សប្រភេទនេះឡើយ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល