បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | បទពិសោធគ្រីស្ទបរិស័ទជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា នៅស្ថាននរក បន្ទាប់ពីស្លាប់

06-05-2023

ដានីគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់។ គាត់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យបញ្ជាក់ថាគាត់បានស្លាប់បានមួយថ្ងៃ។ ក្រោយមកទៀត គាត់បាននិយាយប្រាប់អ្នកដទៃអំពីទិដ្ឋភាពដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចដែលគាត់បានឃើញ នៅពេលដែលគេបាននាំគាត់ទៅស្ថាននរក នៅពេលគាត់ស្លាប់នោះ។ តើគាត់បានឃើញអ្វីខ្លះ? តើមានអ្វីដែលពាល់ចិត្តគាត់ខ្លាំងបំផុត? សូមស្ដាប់បទពិសោធរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នា។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល