បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ផលវិបាកនៃការគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវ

01-06-2023

ក្រោយពេលទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការក្រុមជំនុំ នាងឃើញមានការលំបាក និងបញ្ហាមួយចំនួន។ នាងខ្លាចថា បើនាងបំពេញកិច្ចការមិនបានល្អទេ នោះនាងនឹងមិនគ្រាន់តែត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះវាប៉ុណ្ណោះទេ តែនាងក៏អាចត្រូវបានលុបបំបាត់ និងត្រូវបាត់បង់អនាគត និងគោលដៅរបស់នាងផងដែរ។ នាងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការបោះបង់ចោល។ តាមរយៈការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងការឆ្លុះបញ្ចាំង តើនាងរៀនបានអ្វីខ្លះអំពីធម្មជាតិពុករលួយ និងទស្សនៈខុសឆ្គងរបស់នាង? ក្រោយមក តើនាងអនុវត្តអ្វីខ្លះ? សូមស្វែងយល់នៅក្នុងវីដេអូនេះ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល