ទំនុកតម្កើង​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ | បដិរូបកម្មនៃជន្មានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់

28-07-2020

មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលមកក្នុងលោកិយនេះ

ត្រូវតែឆ្លងកាត់ជីវិត និងសេចក្ដីស្លាប់

ហើយភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកគេបានឆ្លងកាត់

វដ្តនៃសេចក្ដីស្លាប់ និងការកើតម្ដងទៀត។

ហើយភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកគេបានឆ្លងកាត់

វដ្តនៃសេចក្ដីស្លាប់ និងការកើតម្ដងទៀត។

អស់អ្នកដែលកំពុងនៅរស់ មិនយូរទេគេនឹងស្លាប់ទៅ

ហើយអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយ មិនយូរទេគេនឹងត្រលប់ទៅកើតម្ដងទៀត។

ទាំងអស់នេះជាដំណើរជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំ

សម្រាប់សភាវៈមានជីវិតនីមួយៗ។

ដោយឡែក ដំណើរជីវិត និងវដ្តជីវិតនេះ

គឺគ្រាន់តែជាសេចក្ដីពិតដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សប្រកាន់ខ្ជាប់

ថា ជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់មនុស្ស គឺឥតដែនកំណត់

មិនមែនជាប់ឃុំក្នុងរាងកាយ ពេលវេលា ឬក្នុងលំហនោះទេ។

នេះហើយជាអាថ៌កំបាំងនៃជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់មនុស្ស

និងជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ជីវិតកើតមកពីព្រះអង្គ។

ថ្វីបើមនុស្សជាច្រើនមិនជឿថា ជីវិតកើតមកពីព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយ

ក៏មនុស្សនៅតែរីករាយនឹងគ្រប់យ៉ាងដែលកើតមកពីទ្រង់ ដោយចៀសមិនរួច

ទោះបីជាគេមិនជឿ ឬបដិសេធព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់ក៏ដោយ។

គង់មានថ្ងៃមួយ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្ដូរព្រះទ័យ

ហើយចង់ទាមទារមកវិញនូវអ្វីៗសព្វសារពើដែលមានវត្តមានក្នុងលោកិយនេះ

ព្រមទាំងទារយកជីវិតដែលទ្រង់បានប្រទាន

នោះគ្រប់ទាំងអស់នឹងលែងមានទៀតហើយ។

ព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់ព្រះជន្មទ្រង់ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្វីៗសព្វសារពើ

ទាំងមានជីវិត និងគ្មានជីវិត

ទាំងនាំមកនូវសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អ តាមរយៈគុណធម៌

នៃព្រះចេស្ដា និងសិទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់។

នេះជាសេចក្ដីពិតមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចយល់បាន

ហើយសេចក្ដីពិតដ៏មិនអាចយល់បាននេះ

គឺជាការបើកសម្ដែង និងជាបន្ទាល់នៃថាមពលជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់។

គឺជាការបើកសម្ដែង និងជាបន្ទាល់នៃថាមពលជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់។

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល