ទំនុកតម្កើង​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ | របៀបចូលទៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ | វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ

22-09-2020

មនុស្សដែលពិតជាលះបង់ខ្លួនឯងសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់

លាតត្រដាងនូវ​លក្ខណៈទាំងអស់របស់ខ្លួន នៅចំពោះទ្រង់

ពួកគេចុះចូលនឹងព្រះសូរសៀង​ទាំងអស់របស់ទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់

ហើយអាចអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់

ពួកគេយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ធ្វើជាគ្រឹះនៃអត្ថិភាពរបស់ពួកគេ

ហើយពួកគេអាចស្វែងរកយ៉ាងអស់ពីចិត្ត

នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ដើម្បីរកឲ្យឃើញថាផ្នែកណាដែលត្រូវអនុវត្ត

មនុស្សបែបនេះ គឺជាមនុស្សដែលពិតជារស់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់មែន

ប្រសិនបើអ្វីដែលអ្នកធ្វើ មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក

ហើយតាមរយៈការហូប និងការផឹកនូវព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់

អ្នកអាចបំពេញតម្រួវការខាងក្នុង និងភាពខ្វះខាតរបស់អ្នកបាន

ដើម្បីឲ្យនិស្ស័យនៃជីវិតរបស់អ្នកត្រូវបានផ្លាស់ប្រែ

នោះការនេះនឹងគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះ

ប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្ដស្របតាមសេចក្ដីតម្រូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនស្កប់ចិត្តនឹងសាច់ឈាម

ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ ផ្គាប់ព្រះហឫទ័យទ្រង់

នោះនៅក្នុងការនេះ អ្នកនឹងបានចូលទៅក្នុង

ភាពជាក់ស្ដែងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់

នៅពេលនិយាយអំពី

ការចូលទៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកាន់តែច្បាស់

វាមានន័យថា អ្នកអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក

ហើយបំពេញតាមសេចក្ដី​តម្រូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់

មានតែសកម្មភាពជាក់ស្តែងទាំងនេះទេ

ដែលអាចហៅថាការចូលទៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បាន

ប្រសិនបើអ្នកអាចចូលទៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងនេះបាន

នោះអ្នកនឹងមានសេចក្ដីពិត, មានសេចក្ដីពិត

នេះគឺជាការចាប់ផ្តើមនៃការចូលទៅក្នុងការពិត

ដំបូងអ្នកត្រូវតែទទួលការបណ្តុះបណ្តាលនេះ

ហើយមានតែបែបនេះ ទើប​អ្នក​នឹង​អាច​ចូល​កាន់តែជ្រៅ

ទៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងថែមទៀត

មានតែបែបនេះ ទើប​អ្នក​នឹង​អាច​ចូល​កាន់តែជ្រៅ

ទៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងថែមទៀត

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល